Za krew

2252

Ustanowione przez PCK Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadają w Polsce w dniach 22-26 listopada. W ramach tego święta Oddział Rejonowy PCK w Zamościu zaprosił gości na uroczyste spotkanie podsumowujące, które odbyło się w zamojskim Domu Kultury „Okrąglak” dnia 24 listopada 2016 r. W Zamościu funkcjonuje 5 klubów honorowego krwiodawstwa, w tym Klub HDK przy Urzędzie Gminy Zamość na ul. Peowiaków 92. Na uroczystości wspomniano, że z inicjatywy tego klubu zorganizowano w tym roku szereg działań propagujących ideę krwiodawstwa, w tym dwie akcje poboru krwi na terenie Gminy Zamość, a gminny Samorząd nieustannie wspiera i propaguje te szczytne działania. Wielu samorządowców, w tym także Wójt, Ryszard Gliwiński, regularnie oddają krew, dając dobry przykład mieszkańcom. To wszystko na pewno miało wpływ na fakt, że podczas czwartkowego spotkania Urząd Gminy Zamość otrzymał „Odznakę Honorową PCK IV stopnia”, którą naszemu Wójtowi wręczyli w duecie Jerzy Bisk – Prezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie i Jerzy Liberadzki – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu.
PCK dostrzega poświęcenie różnych osób i instytucji, dlatego wnioskuje o różnego typu uhonorowanie dawców i specjalne podziękowania dla ludzi związanych z ideą krwiodawstwa. W odpowiedzi na te wnioski władze samorządowe wyróżniają takie osoby, a okazją do podziękowań są właśnie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK i takie spotkania, jak to w zamojskim „Okrąglaku”.
Najwyższe wyróżnienie resortowe Zarządu Głównego PCK dla honorowego krwiodawcy to „Kryształowe Serce” – do tej pory w historii naszego regionu uhonorowano nim 24 osoby. W tym roku „Kryształowe Serce” otrzymał Zbigniew Gorzkowski z Klubu HDK PCK przy PKP LHS w Zamościu – Pan Zbigniew od 1973 r. oddał honorowo aż 91(!) litrów krwi. Podczas czwartkowej uroczystości „Odznakę Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu”, przyznawaną decyzją Ministra Zdrowia, otrzymał Wojciech Kieljan – członek Klubu HDK przy OR PCK w Zamościu – Pan Wojciech oddał w sumie 43 litry krwi.
Zarówno władze miasta Zamość, jak i Starostwo Powiatu Zamojskiego oraz Wójt Gminy Zamość, co roku dziękują i wyróżniają osoby zaangażowane na swoich terenach w ruch krwiodawczy. Czwartkowe spotkanie PCK było okazją do uhonorowania w ten sposób wielu ludzi. Przykładowo, Wójt Gminy Zamość wyróżnił na spotkaniu 8 osób za aktywną działalność na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa na terenie Gminy Zamość, Klubu HDK przy Urzędzie Gminy i za zaangażowanie w organizację otwartych akcji poboru krwi – podziękowania i upominki z rąk Wójta otrzymali Leszek Artymiak, Tomasz Bosiak, Radosław Gromadzki, Franciszek Kłonica, Bożena Kozioł, Piotr Koczułap, Marcin Rek i Mirosław Soboń. Do tego grona dołączyły jeszcze 2 osoby, wyróżnione przez Wójta za systematyczną promocję i współorganizację wspomnianych akcji poboru krwi – są to Agata Piwko – Prezes Stowarzyszenia 28+ i Jarosław Kalbarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.
Przedstawiciele władz oddziałów PCK, Wójt Gminy Zamość i Z-ca Prezydenta Miasta wręczyli także wyróżnienia delegacjom siedmiu zamojskich szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-opiekuńczych, które wzięły udział w 13-tej edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. Łącznie 181 uczniów oddało w ramach tegorocznego turnieju 170,34 litrów krwi – najwięcej w ZSP nr 3, potem w ZSP nr 2, Bursie Międzyszkolnej nr 2, II LO, ZSP nr 5, LO – Centrum Szkół Mundurowych i Bursie Międzyszkolnej nr 1.
Łącznie, do października 2016 r., Regionalne Centrum Krwiodawstwa o/Zamość pobrało od wszystkich dotychczasowych dawców ponad 2838 litrów krwi (dokładnie 2838,7).
Jak ważna jest krew, niech mówią fakty: w skali kraju rocznie wykonuje się do 1,5 miliona transfuzji krwi, ratujących zdrowie i życie ludzi. Mimo postępu cywilizacyjnego i technologicznego, nikomu jeszcze nie udało się wynaleźć płynu, który mógłby zastąpić ludzką krew, dlatego opieka medyczna nigdy nie była i nadal nie jest w stanie obejść się bez krwiodawców!

GOK: Jarosław Kalbarczyk
Foto: grzecznościowo Zbigniew Pietrynko