Wykuł wyróżnienie

874

Mieszkaniec Wólki Panieńskiej, Pan Jerzy Kwarciany, „wykuł” wyróżnienie i nagrodę w konkursie kowalstwa artystycznego podczas XVI Ogólnopolskich Spotkań Kowali w Wojciechowie. Impreza odbyła się dniach 8‒10 lipca.
Od lat do Wojciechowa przyjeżdżają zawodowi kowale, jak i amatorzy. Wszystkich ich łączy pasja spod znaku „młota i kowadła”. Doroczne spotkania to również przypomnienie historii kowalstwa i próba ratowania ginącego zawodu. Całemu wydarzeniu Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej współtowarzyszyła prezentacja wyrobów kowalskich na stoiskach promocyjnych, wystawa prac kowalskich, kiermasz wyrobów ludowych, występy zespołów folklorystycznych oraz gwiazd estrady.
Szczególne miejsce w programie wojciechowskich spotkań mają konkursy, w których rywalizują najlepsi kowale. W konkursie kowalstwa artystycznego, rozgrywanym podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali, wzięło udział 16 drużyn. Przy ocenie jury brało pod uwagę wkład pracy w jej wykonanie, poziom artystyczny wykonanej pracy, zastosowanie regionalnych motywów zdobniczych. Mieszkaniec Gminy Zamość Jerzy Kwarciany „wykuł” wyróżnienie oraz drugą Nagrodę Kowali Polskich. Prace wykonane podczas konkursu wzbogaciły zbiory Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie.
Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. Natomiast Współorganizatorem Urząd Gminy Wojciechów, Stowarzyszenie Kowali Polskich. Targi były sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Starostwa Lubelskiego.

Tekst: Paweł Kułaj
Zdjęcia: GOK w Wojciechowie