Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

878

Wójt Gminy Zamość informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Aeroklubu Ziemi Zamojskiej na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, położonej w obrębie geodezyjnym Mokre, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – prowadzenie giełdy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, pok. nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 w.51.