Wielkie czytanie w Borowinie Sitanieckiej

1043

„Książka – to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie a puste serce wzruszeniem”. Słowa wielkiego polskiego pisarza Kornela Makuszyńskiego o książce i jej roli w życiu ludzi są zachętą do częstego czytania, do odkrywania i poznawania coraz to nowych wartości i przeżywania wielu przygód. To książka uczy, bawi, dostarcza wzruszeń. Do niej idziemy jak do przyjaciela, który nigdy nie porzuca, nie zdradza.
Rola książki jest szczególnie nieoceniona w przypadku kształtowania młodych charakterów dzieci i młodzieży, budowania ich wrażliwości na otaczający świat, na rozumienie wartości uniwersalnych. To książka, jej wychowawcza rola i przesłanie wiąże się ze szkołą, w której dorastają i rozwijają się kolejne pokolenia Polaków. Doceniając niezwykłą rolę czytelnictwa wśród uczniów, dyrektor szkoły pani Krystyna Ptak już po raz kolejny zainicjowała w bieżącym roku szkolnym akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W tym celu wielu znakomitych gości odwiedziło naszą szkołę, aby rozwijać kulturę żywego słowa w czasach zdominowanych przez komputery i inne media elektroniczne. Uczniom czytali przedstawiciele lokalnej społeczności, ale najcenniejsze spotkania z literaturą są te, w których aktywnie uczestniczą rodzice naszych uczniów. W czwartek 28. 01. 2016r. w szkole gościliśmy pana Piotra Wiatra, tatę Zosi z klasy I i Malwinki z klasy IV. Na wspólne słuchanie zebrali się uczniowie klas I – III z wychowawcami. Pan Piotr, w sposób trafiający do małych słuchaczy, z odpowiednią dynamiką, intonacją, wcielając się w role bohaterów zaprezentował utwory Ewy Szelburg – Zarembiny ze zbioru „Wesołe historie” oraz Jana Brzechwy „Wiersze dla dzieci”. Opowiadania i znane przecież każdemu wiersze Brzechwy, w interpretacji pana Piotra na nowo zachwyciły i zainteresowały nie tylko uczniów, ale i nauczycieli, którzy przenieśli się w dawno pozostawiony już czas szczęśliwego dzieciństwa spędzonego często z książką. Jesteśmy szczególnie wdzięczni panu Piotrowi, który ujmując swoją życzliwością i otwartością na sprawy szkoły znalazł czas, aby przyjść do nas i zachwycić słuchaczy słowem zapisanym na kartach książek dla dzieci, aby zainteresować książką i zachęcić do czytania.
Z niecierpliwością czekamy wszyscy na kolejną ucztę duchową, którą będzie inna książka przeczytana przez pana Piotra.

Tekst: Elżbieta Swatowska