Strażacy obradowali

1586

W dniu 14 grudnia 2016r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre odbyło się ostatnie w roku bieżącym posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu z udziałem Pana Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, prezesów i naczelników jednostek OSP.
Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy skorzystali ze szkolenia i porad dot. bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, które przekazał przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu Pan Tomasz Kasprzycki. Po przyswojeniu wiedzy chętni wzięli udział w zorganizowanym konkursie, trzech Druhów Strażaków, którzy wykazali się największym poziomem wiedzy otrzymało nagrody rzeczowe.

Główne zagadnienia nad którymi pracowali zebrani to m.in.:

  • zatwierdzenie harmonogramu zebrań sprawozdawczo- wyborczych w jednostkach OSP, które odbędą się w terminie 7 styczeń- 18 luty 2017r. oraz omówienie wymagań związanych z przeprowadzeniem tych zebrań,
  • podjęcie uchwały Nr 8/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu Oddziału Gminnego Związku, który obejmuje min. zagadnienia związane z:
    – organizacją OTWP ”Młodzież Zapobiega Pożarom” dla dzieci i młodzieży,
    – organizacją i udziałem w międzygminnych zawodach sportowo pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ,
    – współorganizacją letnich akcji obozowo- szkoleniowych dla członków MDP.

Obrady zakończyły wspólne świąteczne życzenia oraz rozmowy w miłej koleżeńskiej atmosferze.

Harmonogram zebrań

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Tomasz Bosiak