Spotkanie Dyskusyjnych Klubów Książki

1328

W sobotę 8 października 2016r. o godz. 15,00 w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem odbyło się spotkanie moderatorów i członków dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki z Mokrego oraz z Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Masów z Dęblina. Po rozgrzewającej gorącej herbacie i ciasteczkach, przeszliśmy do obejrzenia prezentacji z działalności biblioteki gminnej, którą omówiła Dyrektor Biblioteki Elżbieta Stankiewicz. Nasze spotkanie uświetniła Krystyna Sikorska, recytując swoje wiersze, uczestnicy spotkania przyjęli je gromkimi brawami. Natomiast goście z Dęblina odśpiewali trzy piosenki autorstwa jednej z członkiń klubu.
Jadwiga Ochal moderatorka DKK w Filii Masów, po krótce opowiedziała nam o swoim klubie, który działa od 2012r. i liczy 15 osób. Klubowicze stworzyli swój hymn, który propaguje czytelnictwo. Spotkania klubowe mają różnorakie formy: dyskusje o książce, wieczory poezji, spotkania z dziećmi, spotkania świąteczne, czy też wyjazdowe do muzeów miejscowych twórców, m. in. w Czarnolesie i Woli Okrzejskiej. Na zakończenie obejrzeliśmy wystawę ph. Życie i twórczość Ewy Szelburg Zarębiny oraz zdjęcia wieńców dożynkowych, których pomysłodawczynią była Wiesława Łyś. Tak sympatycznie i ciepło zakończyliśmy sobotnie jesienne spotkanie i nasi goście z uśmiechem na ustach wrócili do siebie.

Elżbieta Stankiewicz