Od Rynku Wielkiego do Lipska Polesia

1111

Już po raz trzeci w tym roku Gmina Zamość gościła na terenie Centrum Współpracy Transgranicznej i Turystyki w Lipsku Polesiu grupy piechurów wędrujących po najpiękniejszych terenach naszej gminy. Tym razem przywędrowali do nas uczestnicy rajdu pieszego organizowanego przez Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu. W piątek, 21 października, piechurzy wyruszyli spod zamojskiego ratusza, gdzie „żegnał” ich deszcz. Gdy szli obok Rotundy i zalewu już nie padało. Trasa rajdu wiodła szlakiem zielonym imienia Władysławy Podobińskiej przez Skokówkę, Żdanów, Lipsko do Lipska Polesia, by tam przy ognisku ogrzać się, chwilę odpocząć, posilić się i podsumować forsowny spacer na przekór pogodzie. Rajd został zorganizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość oraz organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.

GOK