Osoby z SM zwiedzały Hrubieszów

1211

SM to skrót od łacińskiej nazwy choroby sclerosis multiplex, znanej jako stwardnienie rozsiane. Szesnaście lat temu mieszkaniec gminy Zamość, zmarły w ubiegłym roku Stanisław Stąsiek z Płoskiego, założył Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu. Organizacją kieruje dziś Jolanta Stopa, a także Elżbieta Skórniewska z Siedlisk, jako zastępca przewodniczącej. Adres stowarzyszenia zlokalizowano na terenie gminy Zamość, w Siedliskach pod numerem 130, ale osoby, które korzystają z pomocy stowarzyszenia mają zabiegi rehabilitacyjne przeważnie w Zamościu na ulicy Szwedzkiej lub w sanatorium w Łykoszynie. Natomiast spotkania grup wsparcia osób ze stwardnieniem rozsianym odbywają się w przedostatnią środę miesiąca o 16:00 w Zamościu przy ul. Partyzantów 3. Stowarzyszenie skupia się na pomocy członkom, wśród których ok. 40% stanowią mieszkańcy gminy Zamość. Osoby z SM mogą liczyć na refundację zabiegów, sprzęt rehabilitacyjny, spotkania z neurologiem i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Raz w roku stowarzyszenie organizuje wycieczkę. W środę, 7 września br., grupa członków stowarzyszenia i przyjaciół odwiedziła Hrubieszów, najdalej na wschód położone miasto Unii Europejskiej. Wśród wielu atrakcyjnych zabytków architektury sakralnej i świeckiej, w Hrubieszowie najatrakcyjniejszy wydaje się Dworek Du Chateau, gdzie osoby z SM zwiedziły muzeum im. ks. Stanisława Staszica. W Hrubieszowie urodził się także Bolesław Prus, tu tworzyli Bolesław Leśmian i Wiktor Zin. Obok dworku znajduje się Cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z roku 1875, która jest jedyną w Polsce cerkwią zwieńczoną trzynastoma cebulastymi kopułami. Uczestnicy wycieczki podziwiali wystrój w stylu rosyjsko-bizantyjskim i bogactwo detali architektonicznych cerkwi. Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu stara się wspierać swoich członków w każdej sferze życia z SM. Na razie nie ma skutecznego leku na stwardnienie rozsiane, które może powodować wiele objawów, najczęściej są to zaburzenia ruchowe, czuciowe, zaburzenia równowagi, widzenia, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne. Częstym objawem jest również przewlekłe uczucie zmęczenia. SM jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób młodych w wieku 20 – 40 lat. Choroba jest przewlekła, przez co może wywoływać stany rezygnacji, wahania nastrojów, przygnębienie. Wycieczka do Hrubieszowa była jednym z elementów rehabilitacji psychicznej, aby odzyskać energię życiową do dalszego leczenia i szukania sposobów na radzenie sobie w życiu z SM.

Jarosław Kalbarczyk i Marek Kulas