Oddali Hołd Poległym

1264

Największa bitwa partyzancka w Polsce miała miejsce na Zamojszczyźnie. W 1944 r. hitlerowcy otoczyli Puszczę Solską i Lasy Janowskie, chcąc oczyścić swoje tyły z bardzo licznych w tym rejonie oddziałów partyzanckich AK, BCh, AL i dywersyjnych grup żołnierzy radzieckich. Większość tych dwóch ostatnich rodzajów ugrupowań z trudem wydostała się z okrążenia, reszta wskutek nieporozumień pozostała w kotle. Do głównej bitwy doszło pod Osuchami, w rejonie bagnistych wideł rzek Tanew i Sopot. Przewaga wojsk hitlerowskich zaważyła na klęsce partyzantów, z okrążenia wydostali się nieliczni. Po bitwie Niemcy zabili część jeńców, niektórych umieścili w obozach śmierci w Bełżcu i Majdanku. Podobnie hitlerowcy potraktowali mieszkańców Osuch i pobliskich wiosek. W 72 rocznicę tych wydarzeń odbyły się uroczystości plenerowe przy cmentarzu partyzanckim pod Osuchami w gminie Łukowa. Na prośbę Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej Wójt Gminy Zamość wsparł wyjazd zamojskiej delegacji kombatanckiej na uroczystości. Towarzyszył jej Krzysztof Padjuczenko z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. 26 czerwca zamojscy kombatanci oddali hołd poległym partyzantom. Uroczystości rozpoczęły się od programu artystycznego dzieci i młodzieży z Łukowej oraz meldunku i powitania gości przez wójta gminy Łukowa. Potem była Msza Święta, a po niej wręczenie odznaczeń oraz przemarsz na cmentarz partyzancki, gdzie złożono wieńce. Po apelu poległych, w Pikniku Militarnym kombatantom towarzyszyli miłośnicy historii z grup rekonstrukcyjnych „WIR” i „PARTYZANT”. Było też spotkanie z żyjącymi uczestnikami bitwy oraz finałowy koncert Patriotyczny „Młodzi – Młodym Partyzantom spod Osuch”. Cześć poległym.

Jarosław Kalbarczyk
fot. Krzysztof Padjuczenko