Nowy zarząd stowarzyszenia

2115

W dniu 16 stycznia 2016 r., w Domu Weselnym „ Ambrozja” w Łapiguzie odbyło się spotkanie pn.” Samorządność i Kreatywność szansą na realizację inicjatyw lokalnych”. Wśród zaproszonych gości byli Pan Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość , Pan Józef Siemczyk Przewodniczący Rady Gminy Zamość , Konrad Dziuba Radny Rady Powiatu Zamojskiego, Pani Magda Misztal Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem oraz inni. W spotkaniu wzięli udział Delegaci – przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Początek spotkania przebiegał w artystycznej formie, w której zaprezentowała się grupa z Łapiguza. Kolejnym punktem spotkania był Panel Stowarzyszenia kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ przedstawiający działalność Stowarzyszenia w latach 2011-2015. Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej obrazującej działalność Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji Delegaci zaakceptowali sprawozdanie merytoryczno – finansowe i dokonali wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kolejną kadencję na lata 2016-2019.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:
Pani Agata Piwko – Prezes
Pani Irena Kucharska – Wiceprezes
Pani Jolanta Zakrzewska – Skarbnik
Pani Maria Juszczak-Sowińska – Sekretarz
Pani Elżbieta Hrabowska – Członek
Pani Teresa Duda- Członek
Pani Bożena Kawala – Członek
Pani Alina Maniuk – Członek
Pani Elżbieta Sereda- Członek
Pani Anna Serafin – Członek
Pani Wanda Szpuga- Członek

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Pani Elżbieta Burcan – Przewodnicząca
Pani Halina Łukaszczuk – Wiceprzewodnicząca
Pani Anna Zgnilec – Sekretarz
Pani Marzena Adamowicz- Członek
Pani Wiesława Siekierda- Członek

Tekst: Daria Burcon