Noworoczne spotkanie w Płoskiem

2528

W dniu 16 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Płoskiem odbyło się „Noworoczne Spotkanie z Jasełkami i Kolędą”. Spotkanie otworzył oraz poprowadził Krzysztof Łuczka- przedstawiciel Rady Sołeckiej Sołectwa Płoskie. Jako pierwsze, wesołą nowinę o narodzeniu Pana Jezusa, głosiły najmłodsze dzieci z klas pierwszych i drugich z Zespołu Szkół w Płoskiem. Następnie zebranym uczestnikom spotkania życzenia złożyli: ks. kanonik Zbigniew Szalko – proboszcz parafii pw. św. Jacka w Płoskiem, Konrad Dziuba – inspektor ds. służb komunalnych i społecznych, Józef Siemczyk- Przewodniczący Rady Gminy Zamość oraz ks. Emil Wojtaś – budowniczy kościoła i plebani w Płoskiem. Pozostając w duchu świątecznego nastroju, obejrzeliśmy także widowisko muzyczno – teatralne w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Płoskiem. Widowisko przedstawiało historię Józefa i Marii, którzy odwiedzili i napominali współczesną rodzinę. W trakcie przedstawienia rozbrzmiewały kolędy śpiewane przez młodzieżowy chór składający się z uczennic szkoły. Z koncertem kolęd wystąpił również zespół „Ale Cantare”. Na zakończenie spotkania odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Wzięło w nim udział 120 osób.
Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Płoskie, Koło Gospodyń Wiejskich w Płoskiem, Ochotnicza Straż Pożarna w Płoskiem, Parafia pw. św. Jacka w Płoskiem, Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Wójtowicz