Mam pytanie dotyczące możliwości otrzymania dotacji dla osoby fizycznej…

2212

Mam pytanie dotyczące możliwości otrzymania dotacji dla osoby fizycznej dotyczącej odnawialnego źródła energii (pompa ciepła). Czy posiadacie Państwo na to jakieś środki własne, bądź środki unijne obecnie (lub w planach budżetowych na kolejny rok)? Proszę o jakąś informację dotyczącą w/w tematu.

Dziękuję za pytanie i pozdrawiam. Informuję, że na dzień dzisiejszy samorząd gminy Zamość nie udziela dotacji osobom fizycznym na zakup i montaż pomp ciepła, a aktualne zapisy budżetu Gminy Zamość nie przewidują realizacji takiego zadania w latach przyszłych. Powyższe wynika z faktu, że tego typu zadania nie należą do kategorii zadań własnych gminy opisanych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nie ma też obecnie programów „unijnych” z tego zakresu, skierowanych do samorządów gminnych.Osoby fizyczne mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów z dopłatą do odsetek udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska na instalacje nowych systemów ogrzewania opartych o odnawialne źródła energii (w tym również zakup i montaż pomp ciepła wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem). Dopłata do odsetek pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie i wynosi do 50 % wartości odsetek kredytu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Banku Ochrony Środowiska, Oddział w Lublinie, 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 54, tel. (81) 535 06 10, www.bosbank.plKredyty na zakup kolektora słonecznego, z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową spłatę kapitału ( 45%) osoby fizyczne mogą uzyskać między innymi w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu. Więcej www.grupapbs.pl

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński