Konkurs samorządowy rozstrzygnięty

1831

Poznaliśmy laureatów III edycji szkolnego konkursu „Wspólnota mieszkańców – Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym”. Uczestnicy w czasie 60 minut musieli wypełnić test jednokrotnego wyboru, składający się z 35 pytań. W ten sposób komisja konkursowa oceniła ich znajomości ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Zamość, Statutu Sołectwa Gminy Zamość oraz wiedzy ogólnej dotyczącej Gminy Zamość. Pierwszą nagrodę zdobyła uczennica Zespołu Szkół w Wysokiem Wiktoria Scibilia (nauczyciel: Krystyna Prościńska – Sagan), również laureatka poprzedniej edycji. Drugie miejsce zajęła Klaudia Bochenko z Zespołu Szkół w Żdanowie (nauczyciel: Anna Łasocha), a trzecie Bartłomiej Pikuziński z Zespołu Szkół w Płoskiem (nauczyciel: Joanna Wałczuk – Piech). Najlepszych uczniów nagrodzono sprzętem multimedialnym i elektronicznym. Pozostałym uczestnikom wręczono drobne upominki. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz Gminie Zamość, pobudzanie zainteresowań problematyką lokalną wśród młodzieży i zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy gminy. Konkurs „Wspólnota mieszkańców – Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym” odbył się 25 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Wydarzeniu, które związane jest z Dniem Samorządu Terytorialnego (27 maja) patronował Wójt Gminy Zamość.