Komunikat z VIII Rajdu Rowerowego „Suseł” 2016

2286

Ósmy raz pojechał Rajd Rowerowy „Suseł. 7 sierpnia 2016 roku prawie 90 rowerzystów pokonało ścieżkę rowerową Gminy Zamość, tj. 40,5 km. Organizatorami byli Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520”działający przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o. w Zamościu oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Urzędzie Gminy Zamość. Patronat nad rajdem objęli Prezes Zarządu PKP LHS Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu, Zbigniew Tracichleb, a także Wójt Gminy Zamość, Ryszard Gliwiński oraz Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Piotr Dołba. Trasa rajdu przebiegała po „Ścieżce Rowerowej Gminy Zamość” na długości 40,5 km. Na starcie przy świetlicy wiejskiej w Skokówce o godz. 9:00 stawiło się 86 uczestników. Byli to pracownicy PKP LHS Sp. z o. o. z rodzinami, mieszkańcy Gminy Zamość, Zamościa, Lublina, Krasnegostawu, Krakowa, Warszawy, Ruskiej.
Na spotkanie z rajdowiczami na start Rajdu do Skokówki przybyli przedstawiciele Samorządu Gminy Zamość, Andrzej Kiciński – sołtys Skokówki i radny Rady Gminy Zamość, dwaj radni Dariusz Tłuczkiewcz i Piotr Kudyk, Komendant Gminny OSP Tomasz Bosiak, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość i Urzędu Gminy Zamość.
Po krótkim powitaniu przez Prezesa Klubu HDK PCK „1520”, uczestnicy rozpoczęli rajd pod eskortą funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, druhów z OSP w Lipsku oraz opieki technicznej zapewnionej przez PKP LHS Sp. zo.o. poprzez udostępnienie samochodu technicznego, którym Dariusz Tłuczkiewicz sprawnie dojeżdżał we wszystkie niezbędne zakątki trasy. Opiekę medyczną dla uczestników rajdu zapewnili nieodpłatnie Ryszard Śliwa i Magdalena Tłuczkiewicz. Trasa wiodła przez Skokówkę, Zwódne, Pniówek, Białowolę, Lipsko Kosobudy, Wierzchowiny, Wólkę Wieprzecką, Skaraszów, Wychody, Hubale, aż do mety rajdu w miejscowości Mokre. Na trasie przewodnicy w osobach Andrzeja Dziaduszka, Mariana Budzyńskiego, Mariana Bosego, Michała Oleszko i Tomasza Tkaczyka opowiadali o mijanych obiektach i ciekawych miejscach. Miłą niespodzianką dla uczestników rajdu było otwarcie wystawy prac dzieci ze Szkół Podstawowych w Białowoli i Lipsku, której tematem było „Honorowe Krwiodawstwo”. Na konkurs wpłynęło 20 prac, które można było oglądać w tym dniu przed obiektem Szkoły Podstawowej w Białowoli. Po krótkiej prezentacji przez autorów, wszystkie prace zostały nagrodzone brawami obecnej publiczności oraz nagrodami ufundowanymi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwai Krwiolecznictwa w Lublinie, Gminę Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” oraz Zarząd PKP LHS Sp. z o. o. W miejscowości Lipsko, przy kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela, rajdowiczów powitał ksiądz proboszcz Tomasz Winogrodzki zapraszając do zwiedzenia świątyni.
Kolejnym przystankiem na trasie rajdu była polana przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowinach. Tu przywitała nas sołtys wsi Wierzchowiny, Małgorzata Kimak, i Bożena Kawala – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Po krótkim odpoczynku organizatorzy zachęcali rowerzystów do wspólnych zabaw rekreacyjnych. Przeprowadzono konkurencje, m.in. „Piłeczkami do celu”, „Skakanie na skakance”, „Wiedza o krwiodawstwie i przejechanej trasie”. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali znaczki rajdowe – ufundowane przez Komisję NSZZ Solidarność przy PKP LHS w Zamościu, a laureaci konkursów nagrody rzeczowe. Rajdowicze z sukcesem wzięli udział w XIII Konkursie Turystycznym „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość”, za co zostali nagrodzeni stosownymi certyfikatami oraz statuetkami susła perełkowanego. Najmłodsi uczestnicy rajdu, którzy jechali na specjalnych fotelikach zamontowanych do rowerów rodziców, zostali również nagrodzeni. Na mecie rajdu na boisku śródleśnym w Mokrem, zmęczeni, ale zadowoleni wzięli udział w „Festynie Rodzinnym z Susłem”.
Organizatorzy, tj. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520”, działający przy PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość dziękują wszystkim za udział w rajdzie. Uczestnicy rajdu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia VIII Rajdu Rowerowego „Suseł” 2016.

Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „1520”, działający przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp z o.o. w Zamościu
Zbyszek Pietrynko

Zdjęcia: Zbigniew Pietrynko