Jubileusz Par Małżeńskich w Gminie Zamość

2220

Jubileusz co najmniej 50 lat pożycia małżeńskiego obchodziły w tym roku 33 pary z Gminy Zamość, w tym 4 pary z Sitańca Wolicy: Zofia i Ryszard Perdutowie, Marianna i Stanisław Fostakowscy, Krystyna i Tadeusz Pirogowie oraz Krystyna i Bogdan Kalitowie; również 4 pary z Zawady: Krystyna i Jan Bubiłkowie, Alfreda i Ferdynand Hanulakowie, Walerian i Kazimiera Zgnilcowie oraz Maria i Józef Lewińscy; 3 pary z Mokrego: Wanda i Ryszard Hubalowie, Jadwiga i Tadeusz Kwiatkowscy oraz Aniela i Tadeusz Soboniowie; także 3 pary z Lipska: Genowefa i Adam Kuźmowie, Zofia i Ryszard Mołdochowie oraz Zdzisława i Mieczysław Pałkowie; 2 pary z Sitańca: Teresa i Stanisław Szewczukowie oraz Czesława i Jan Turzynieccy; 2 pary z Siedlisk: Janina i Janusz Czajkowscy oraz Józefa i Józef Sudakowie; 2 pary z Białowoli: Jadwiga i Krzysztof Solscy oraz Maria i Kazimierz Tarajkowie; 2 pary z Kalinowic: Leokadia i Andrzej Górscy oraz Danuta i Stanisław Wróblowie; 2 pary z Wysokiego: Janina i Walerian Kwokowie oraz Krystyna i Leonard Szałachowie; a także Irena i Jerzy Buczyńscy z Szopinka, Teodora i Eugeniusz Cholewińscy z Pniówka, Teresa i Kazimierz Kopczyńscy ze Skokówki, Maria i Ryszard Romaszkowie z Wólki Wieprzeckiej, Helena i Jan Selechowie z Wierzchowin, Halina i Zbigniew Sobczyńscy z Bortatycz, Lidia i Marek Szpringerowie z Sitańca Kolonii, Danuta i Stanisław Winiarscy ze Żdanowa oraz Irena i Bogdan Wojciechowscy z Płoskiego.
Uroczyste obchody jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego par z Gminy Zamość odbyły się 9 października w Lipsku. Rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Jubilatów w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, Eucharystii przewodniczył ksiądz Tomasz Winogrodzki – proboszcz parafii, a koncelebrowali ksiądz Michał Przybysz – dyrektor hospicjum Santa Galla w Łabuńkach i ksiądz Krzysztof Hawro – wikariusz parafii Lipsko oraz ksiądz Jarosław Pukaluk. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola pod kierunkiem kapelmistrza Józefa Tokarza. Podczas Mszy świętej odbyło się odnowienie przysięgi małżeńskiej. Podziękowania na ręce księdza proboszcza, w imieniu wszystkich jubilatów, złożyli państwo Genowefa i Adam Kuźmowie.
Po zakończonej Mszy świętej odbyło się odznaczenie jubilatów medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, przekazane zostały legitymacje, pamiątkowe dyplomy od Księdza Biskupa Mariana Rojka – ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, listy gratulacyjne od Samorządu Gminy Zamość i kwiaty dla pań. Wręczali Ryszard Gliwiński – wójt Gminy Zamość, Jerzy Chróścikowski – senator RP, Konrad Dziuba – członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, Józef Siemczyk – przewodniczący Rady Gminy Zamość i ksiądz Tomasz Winogrodzki – proboszcz parafii Lipsko, który przekazał parom małżeńskim różańce oraz pamiątkowe dzbanki na wzór stągwi z Kany Galilejskiej, o których mówiła niedzielna Ewangelia.
Druga część uroczystości z poczęstunkiem, tortem i występami scenicznymi odbyła się w świetlicy w Lipsku. Część artystyczną przygotowali i przedstawili ksiądz wikariusz Krzysztof Hawro, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipsku i zespół „Echo Lipska”, któremu akompaniował instruktor muzyczny Tadeusz Flor. Koordynacją organizacji całej uroczystości zajął się Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

Tekst: Aleksandra Siołek
Zdjęcia: Emil Cabaj