Jasełka w Lipsku

1890

Aż dwa widowiska jasełkowe mieli okazję obejrzeć goście zgromadzeni w świetlicy w Lipsku, gdzie 8 stycznia 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców okolicznych sołectw.
W pierwszym spektaklu widzowie podziwiali dzieci, przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Lipsku. Spore wrażenie zrobiła bardzo liczna grupa małych aktorów – widać było ogromny nakład czasu i pracy poświęconych na wykonanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów, a także na naukę ról i tekstów na pamięć. Dziecięcy spektakl nosił długi tytuł „Podziwiajcie miłość, która do was kroczy, bo w dalekim Betlejem, w maleńkiej stajence matka syna rodzi”. Opiekę „instruktorską” nad aktorami sprawowali Monika Ścibak, Stanisław Momot i ksiądz Krzysztof Hawro, który dodatkowo inicjował i intonował wspólne śpiewanie kolęd w przerywnikach między elementami programu.
Drugi spektakl przygotowali i wystawili dorośli, którzy zawiązali w Lipsku nową nieformalną grupę teatralną. Ta wersja jasełek zaskoczyła widzów wieloma elementami, szczególnie dowcipem. Zabawa była przednia, o czym niech świadczy poniższa fotorelacja.
Nad całością spotkania czuwał duet konferansjerski w składzie: ksiądz Krzysztof Hawro i sołtys Lipska – Anna Tabała-Radlińska. Warto też dodać, że jedną z osób najbardziej zaangażowanych w organizację całego wydarzenia była Anna Serafin – przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Lipsku, która udzielała się także scenicznie. Po widowisku podziękowania dla organizatorów i wykonawców oraz życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zgromadzonym złożył Wójt Ryszard Gliwiński. Organizatorami niedzielnej lipskiej atrakcji dla okolicznych mieszkańców było przede wszystkim Koło Gospodyń Wiejskich w Lipsku, ale także społeczność lokalna z terenu parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku, GOK i Samorząd Gminy Zamość.
Miło nam dodać, że lipski spektakl jasełkowy „dorosłych” będzie wystawiony także podczas styczniowego spotkania opłatkowego „Społem” PSS „Robotnik” w Zamościu.

GOK: Jarosław Kalbarczyk