Gospodynie w Krasnobrodzie

1511

Koła Gospodyń Wiejskich świętują w tym roku 150 rocznicę powstania pierwszych tego typu organizacji na terenach polskich. Na początku czerwca nadarzyła sie okazja, aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość uczestniczyły w zjeździe KGW z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Zgromadzenie odbyło się w Krasnobrodzie z inicjatywy Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu. Organizatorzy ujęli spotkanie w formę pielgrzymki Kół Gospodyń Wiejskich do krasnobrodzkiego sanktuarium maryjnego więc Gospodynie uczestniczyły w Drodze Krzyżowej i Mszy świętej, po której wszyscy zgromadzili się przy Kaplicy na wodzie. Tu Panie mogły spróbować różności kulinarnych, które wcześniej przygotowały i przywiozły ze sobą. W spotkaniu wzięły udział m.in. członkinie kół z Wólki Panieńskiej, Wysokiego, Pniówka, Bortatycz Kolonii, Sitańca Kolonii, Szopinka, Zawady, Siedlisk, Łapiguza i Żdanówka. Udział gminnej delegacji KGW w krasnobrodzkim spotkaniu zorganizowało Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Łatwo można było rozpoznać nasze Panie w Krasnobrodzie, bo dumnie nosiły okrągłe znaczki z gminnym herbem, przekazane im przez Gminny Ośrodek Kultury. To właśnie społeczna aktywność Gospodyń, dbałość o pielęgnowanie tradycji i dorobku kulturalnego, przedsiębiorczość oraz kreatywność wzbogacają życie gminy Zamość.

Daria Burcon / Jarosław Kalbarczyk