Dzień Papieski w GOK-u

1485

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych, obchodzony jest Dzień Papieski. W tym roku obchodzono go również w Gminie Zamość za sprawą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które działa przy parafii św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu. Na miejsce akcji grupa młodych organizatorów wybrała Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w pobliskim Wysokiem.
Święto Dnia Papieskiego kultywuje w całym kraju m.in. warszawska Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” angażując w roli organizatorów kilka tysięcy swoich stypendystów. W tę akcję wpisała się także młodzież z terenu parafii w Sitańcu. W niedzielę, 9 października, w GOK-u w Wysokiem odbyło się kilkugodzinne spotkanie międzypokoleniowe. Elementami tego spotkania były zabawy, konkursy, wieczory poetyckie, kulturalne i artystyczne. Obchody łączą w sobie 4 wymiary: aspekt charytatywny (publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin), aspekt intelektualny (dyskusje i konkursy wiedzy nt. nauczania św. Jana Pawła II i jego pontyfikatu), aspekt duchowy (we wszystkich parafiach Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski i odprawiane są Msze Święte w intencji Papieża) i aspekt artystyczny (w wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza nagrodę TOTUS, a w całej Polsce obchodom towarzyszą występy artystyczne).
W sali GOK-u w Wysokiem spotkanie rozpoczęła emisja filmiku ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Około 70 uczestników spotkania wysłuchało wspomnień świadków tego wydarzenia, w tym stypendystki Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Potem było wspólne śpiewanie pieśni takich, jak „Barka”, czy „Nie lękajcie się”, ale też piosenek, przy których dzieci mogły trochę potańczyć. Był też czas dla najmłodszych na konkursy, gry i zabawy ruchowe. Odbył się także turniej wiedzy o Janie Pawle II. Następnie w ramach pokazu talentów utwory „Barka” i „Abba Ojcze” zagrał na akordeonie Mateusz Skowyra, a pieśń „Idzie mój Pan” zaśpiewała Hania Grosman. Po pokazie talentów zaprezentowano filmiki o życiu Ojca Świętego – od dzieciństwa, przez cały pontyfikat, aż do śmierci. W międzyczasie
można było skorzystać z poczęstunku i wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, biorąc jednocześnie udział w losowaniu wielu nagród, wśród których najcenniejszą był tablet.
W tym roku Dzień Papieski obchodzono po raz szesnasty, co roku po innym hasłem. Teraz brzmiało ono następująco: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.