Dzień Nauczyciela 2016

2653

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, to polskie święto, które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Ta instytucja, powołana z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Przypadające 14 października ogólnopolskie święto jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i innych pracowników oświaty. W Gminie Zamość uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela odbyły się w czwartek, 20 października, w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem. Spotkanie pod patronatem Wójta Ryszarda Gliwińskiego było okazją do podziękowań i składania życzeń nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, zatrudnionym we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. Wśród wielu gości obecni byli także Przewodniczący Rady Gminy Zamość – Józef Siemczyk, członek Zarządu Powiatu Zamojskiego – Konrad Dziuba, grupa radnych Gminy Zamość z przewodniczącymi stałych komisji Rady, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele związków nauczycielskich, stowarzyszeń i instytucji realizujących zadania oświatowe oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół z terenu Gminy Zamość. Uroczystość rozpoczął występ artystyczny dzieci i młodzieży z pobliskiej szkoły w Wysokiem. Następnie Wójt Ryszard Gliwiński złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia oraz podziękował za dotychczasową współpracę. Osobne podziękowania otrzymali nauczyciele, którzy w tym roku przeszli na emeryturę: Mirosława Cichowlaz – nauczycielka Zespołu Szkół w Wysokiem, Anna Jarzębowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej oraz Leszek Łepik – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Płoskiem. Szczególne gratulacje odebrał Krzysztof Mróz z Zespołu Szkół w Wysokiem, któremu uroczyście wręczono Medal Komisji Edukacji Narodowej; w całym powiecie zamojskim w tym roku uhonorowano w ten sposób sześciu nauczycieli. Ponadto, specjalne Nagrody Wójta Gminy Zamość odebrało 9 nauczycieli i przyznano też jedną Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” za wkład w rozwój szkół prowadzonych przez to stowarzyszenie. Spotkanie było też okazją do wręczenia wielu nagród, wyróżnień i dyplomów uznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz powinszowania tym nauczycielom, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego. W tym roku w placówkach oświatowych Gminy Zamość przybyło 11 nauczycieli dyplomowanych i 7 kontraktowych; nowych nauczycieli mianowanych nie było. Podczas ceremonii włodarze gminy rozdali też ponad pół setki pięknych róż, a Radny Wojciech Suchowicz zaprezentował własny wiersz z życzeniami dla nauczycieli, napisany tego samego dnia przed uroczystością. Finał imprezy uświetniła cudownym śpiewem Barbara Rabiega, której akompaniował na gitarze Waldemar Kondraciuk.
Tegoroczne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizował Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Szkół Gminy Zamość przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury, który był gospodarzem imprezy, a Panie ze Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ zadbały o zaplecze herbaciano-kawiarniane.

Nagrodę Wójta Gminy Zamość otrzymali:
Halina Kwiatkowska – wicedyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Anna Pieczykolan – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Małgorzata Flis – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Arleta Psiuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Marlena Kolenda – nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem, Krystyna Prościńska-Sagan – nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem, Danuta Kłos – nauczyciel Zespołu Szkół w Sitańcu, Joanna Pastuszek-Górnik – nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem, Beata Czeczko – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie

Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”, którą wręczyła Prezes Alina Korneluk otrzymała Monika Gajak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku.

Dyplomy uznania za osiągnięcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze otrzymali:
Jolanta Szwaczkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Agnieszka Sternik – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Magdalena Kicińska – nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem.

Przeszli w br. na emeryturę:
Mirosława Cichowlaz – nauczycielka Zespołu Szkół w Wysokiem, Anna Jarzębowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Leszek Łepik – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Płoskiem.

Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskali:
Beata Nowak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem, Monika Gajak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku, Katarzyna Sudak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Ewa Łapa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Maria Mazurkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Jolanta Wysok – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Magdalena Kicińska – nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem, Monika Łasocha – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie, Jolanta Sowińska – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie, Katarzyna Kozielewicz – nauczyciel Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie, Mirosław Dudek – nauczyciel Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie.

Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskali:
Magdalena Kawęcka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Anna Bartoń – nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem, Katarzyna Zuszman – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Marta Ziemińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pniówku, Anna Piłat – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lipsku, Beata Zarębska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lipsku, Przemysław Mazur – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem.

Na podstawie relacji Marii Okoń /ZE-ASz
i Jarosława Kalbarczyka /GOK