Dlaczego Wójt podpisał pozwolenie na wjazd ciężkich maszyn na pola na których ma być wydobycie gazu łupkowego?

1524

Witam serdecznie Wójta!
Pochodzę z Siedlisk i mam takie pytanie: dlaczego Wójt podpisał pozwolenie na wjazd ciężkich maszyn na pola na których ma być wydobycie gazu łupkowego wiedząc, że ta miejscowość (dla mnie i mojego serca jest bardzo bliska i ważna), będzie zrównana z ziemią, jeśli dojdzie do skutku wydobycie gazu. Zwracam uwagę, że pan Wójt również pochodzi z Zabłotka i chodziliśmy razem do szkoły. Czy nie szkoda naszych pięknych okolic, chociaż mieszkam wiele lat poza granicami kraju to dalej jestem sercem i duszą w tej miejscowości i wiem dokładnie na czym polega wydobycie gazu i jakie to ma dalsze skutki. Również cały Zamość na tym ucierpi. Z poważaniem Siedliszczanka.

Witam!
Dziękuję za e-mail i przepraszam za późną odpowiedź. Człowiek nie jest z żelaza, ja też nie, więc możliwości mam ograniczone. Tym bardziej, że opisana sytuacja wywołuje także u mnie dużo emocji.

Odpiszę krótko.
Gaz z łupków podobnie jak inne surowce w Polsce są własnością Skarbu Państwa. Koncesję na ich poszukiwanie i ewentualne wydobywanie wydaje więc Rząd, w tym przypadku Minister Środowiska. Podstawą prawną prowadzonych w Zawadzie przez Spółkę Chevron prac jest Koncesja nr 70/2009/p z dnia 10 grudnia 2009 r. wydana przez Ministra Środowiska. Wójt Gminy Zamość nie wydawał żadnej decyzji określającej prawa Spółki Chevron do prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem gazu z łupków. Wójt nie był też stroną żadnego postępowania administracyjnego, nie miał możliwości odwoływania się od wydawanych decyzji. Rada Gminy Zamość nie podejmowała też żadnych uchwał kształtujących miejscowe prawo w tym zakresie. Droga o której mowa powyżej jest publiczną. Wójt Gminy Zamość ma prawny obowiązek działania tylko na podstawie prawa i w granicach prawa. Spółka Chewron na podstawie wspomnianej powyżej koncesji oraz umowy dzierżawy sporządzonej z Właścicielem działki w Zawadzie (na której prowadzone są prace) nabyła prawa do wykonywania prac na działce, a przez to do korzystania z drogi publicznej. Nie ma prawnych możliwości wydania zakazu korzystania z drogi publicznej Spółce Chevron. Wydanie zakazu byłoby złamaniem prawa i narażeniem się na konsekwencje osobiste. Politycy i Rząd wprowadzając przepisy prawne o odpowiedzialności finansowej za podejmowane przez wójtów decyzje nie pozostawiają mi wyboru. Ubezpieczyłem się przed tymi skutkami, płacę wcale niemałe składki z tego tytułu, ale to wszystkiego nie załatwia. Więcej w o sprawie można przeczytać na łamach BIULETYNU SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ, który jest już dostępny na stronie internetowej Gminy a w sklepach będzie na początku tygodnia.
Jeszcze raz dziękuję za kontakt e-mailowy i pozdrawiam!

Ryszard Gliwiński