Dlaczego z roku na rok kwota stypendium zmniejsza się?

1806

Witam, mam pytanie dotyczące stypendium socjalnego wypłacanego w naszej gminie, otóż proszę powiedzieć dlaczego z roku na rok kwota stypendium zmniejsza się a nie wzrasta jak to być powinno. w tym roku za pierwsze półrocze stypendium wynosiło 280 zł., a w drugim półroczu 345 zł, łącznie w ciągu roku szkolnego 625 zł.. Dla porównania w poprzednich latach były to kwoty w roku ubiegłym 756 zł, dwa lata temu 820 trzy lata temu 881 zł. Czy jest to spowodowane przyznaniem przez rząd świadczenia „500+”? Drugie pytanie dotyczy również stypendium a mianowicie dlaczego przy udzielaniu świadczenia brane są tylko pod uwagę wybrane miesiące ( w tym roku szkolnym wg decyzji stypendium zostało przyznane na miesiące październik i listopad 2015 r. oraz marzec, kwiecień i maj 2016 r. ), a nie tak jak to ma miejsce w innych gminach wszystkie miesiące roku szkolnego? Nawet przy najniższej stawce licząc wszystkie miesiące roku szkolnego powinna to być kwota 848 zł , a nie 625 zł jak to miało miejsce w nasze gminie.

W załączeniu przesyłam artykuł odnośnie stypendiów szkolnych.

„Stypendia szkolne: uczeń może otrzymywać ponad 200 zł miesięcznie 10.09.2015 20:57
Uczniowie z ubogich rodzin mogą liczyć na specjalne wsparcie finansowe. Do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne, które może zasilić domowy budżet nawet o 200 zł miesięcznie.
Do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne, które może zasilić domowy budżet nawet o 200 zł miesięcznie
Do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne, które może zasilić domowy budżet nawet o 200 zł miesięcznie.
Kto i na jakich zasadach może liczyć na stypendium szkolne, wyjaśnia w radiowej Jedynce Grzegorz Pochopień, dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Edukacji Narodowej./Justyna Golonko, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia/.
̶ Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – tłumaczy Grzegorz Pochopień, dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Od kilkunastu do ponad 200 złotych miesięcznie wsparcia
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od decyzji wójta bądź burmistrza w danej gminie lub mieście. Ustalana jest też w zależności od dochodów na osobę w rodzinie i od tego, jaka jest sytuacja rodziny i dziecka. Co jednak ważne, stypendium miesięcznie nie może być niższe niż 84,80 zł. Natomiast przy tych najmniej zarabiających wysokość stypendium może wynosić nawet 212 zł – wyjaśnia Grzegorz Pochopień.
Komu należy się stypendium?
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 456 złotych netto na osobę. Wniosek o wsparcie należy złożyć w szkole lub odpowiednio do wójta gminy czy prezydenta miasta. Wszelkich informacje na temat wsparcia powinni udzielać dyrektorzy szkół, a także wydziały oświaty czy ośrodki pomocy społecznej. Te ośrodki także mogą być upoważnione do udzielania stypendiów i w niektórych gminach to właśnie te instytucje udzielają pomocy.
Co powinien zawierać wniosek?
Do wniosku o stypendium powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, można złożyć, w uzasadnionych przypadkach, „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów” pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Jeśli natomiast rodzina korzysta z pomocy społecznej, wystarczy do wniosku dołączyć zaświadczenie, że z takiej pomocy korzysta. ̶ System jest dość elastyczny, i na ile to możliwe, honorujący oświadczenia – tłumaczy Pochopień.
Warto się pospieszyć i złożyć wniosek
Wnioski o wsparcie trzeba złożyć do 15 września. Co roku około 550 tysięcy dzieci otrzymuje stypendium socjalne. ̶ Właściwe wszystkie wnioski, które spełniają kryteria dochodowe są rozpatrywane pozytywnie – dodaje Grzegorz Pochopień dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Edukacji Narodowej
I dlatego jeśli jest taka potrzeba, to warto się o nie starać, bo każdego roku na stypendia socjalne samorządy wydają miliony złotych. Na Program z budżetu państwa przewidziano około 400 milionów złotych. Justyna Golonko”

Pozdrawiam i czekam na odpowiedź na stronie Gminy Zamość ponieważ osób zainteresowanych tym problemem jest znacznie więcej.
Pisał Pan niedawno, że internauci potrafią jedynie krytykować otóż nie chodzi tu o krytykę ale czystą ciekawość dlaczego jedni dają a inni w tym samym czasie zabierają i to komu dzieciom. Krytykujecie Państwo PiS, jednak takim zachowaniem na pewno nie przysparzacie sobie elektoratu.
1.07.2016r.

Witam i dziękuję ze kontakt e-mail.

Poruszył Pan / Pani bardzo złożony prawnie problem. Od służb oświatowych otrzymałem dwie strony prawnego tekstu regulującego te zagadnienia. Prawne regulacje mają charakter ustaw przyjętych przez Parlament, oraz uchwały Rady Gminy Zamość (Nr XXIX/354/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość). Stypendia szkolne jako zadanie własne Gminy finansowane są w 80% z dotacji budżetu Państwa, oraz w 20% ze środków własnych Gminy. Ich wysokość uzależniona jest więc od kwoty dotacji przekazanej Gminie Zamość z budżetu Państwa, oraz ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

W roku szkolnym 2013/2014 dysponowaliśmy kwotą 380 070 zł, dla 468 uprawnionych uczniów.
W roku szkolnym 2014/2015 mieliśmy 360 142 zł, dla 465 uprawnionych uczniów.
W roku szkolnym 2015/2016 dotację na pomoc materialną otrzymaliśmy w dwóch transzach:

  • X.2015r 104 827 zł (dotacja) +26 206,75 zł (20 % środki własne Gminy ) = 131 033,75 zł
  • IV.2016 136 850 zł (dotacja) + 34 212,50 zł (20 % środki własne Gminy ) = 171 062,50 zł
  • Razem = 302 096,25 zł
  • Złożono 297 wniosków. Rozpatrzono 281 pozytywnie, 16 negatywnie.
  • Pomocą objęto 479 uczniów
  • Przy pierwszej transzy stypendium przyznano na 2 miesiące po 140 zł miesięcznie,
  • Przy drugiej transzy przyznano na 3 miesiące po 115 zł miesięcznie.
  • Ogółem w roku szkolnym 2015/2016 stypendium przyznano na okres 5 miesięcy po 125 zł miesięcznie dla wszystkich uprawnionych uczniów.

Powyższe to bardzo duży skrót całego zagadnienia. Nie wyczerpuje tematu. Dlatego przygotujemy znacznie szerszy materiał, który ukaże się w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość – najpóźniej w miesiącu wrześniu.
Jeszcze raz dziękuję za e-mail. Także za ten drugi. Mam o czym myśleć.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
9.07.2016r