Dlaczego pracownicy Urzędu Gminy nie zareagowali na tefonieczne zgłoszenie o wałęsających się w Wólce Panieńskiej bezpańskich, napewno nie szczepionych 3 psach?

114394

Panie Wójcie! Dlaczego pracownicy Urzedu Gminy nie zareagowali na telefoniczne zgłoszenie dokonane jesienią 2011r. o wałęsających się w Wólce Panieńskiej w okolicy posesji o nr 25 bezpańskich, napewno nie szczepionych, 3 psach. Mam nadzieję, że te psy zostaną schwytane przed tym zanim kogoś pogryzą i nie trzeba będzie zaprosić do tej sprawy np. reporterów telewizyjnych z redakcji programu”Uwaga”. Oczekuję na reakcję 4 dni.

Witam i dziękuję za zainteresowanie się sprawami Gminy i Sołectwa. Sprawdziłem w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość (GZOK). Zgłoszenia wałęsających się psów w Wólce Panieńskiej zostały przyjęte w dniach 13 października i 21 listopada ubiegłego roku. Bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia przekazaliśmy je Podmiotowi z którym GZOK ma zawartą odpłatną umowę. Z informacji jaką mi przekazano wynika, że Podmiot podejmował kilkakrotnie próbę złapania psów, niestety nieskuteczną. Za każdym razem w trakcie wizyty w terenie nie było psów wałęsających się na otwartej przestrzeni. Trzeba tutaj podkreślić, że Podmiot nie ma możliwości wejścia w celu wykonania czynności na zamieszkała posesję. Może to zrobić wyłącznie na wyraźne żądanie właściciela posesji. Poprosiłem Kierownika GZOK o ponowne zgłoszenie. Podmiot podjął dodatkowe działania, np. w celu zwabienia psów wyłożona została karma. Proszę też Właściciela posesji na której przebywają psy o kontakt i zgodę na wejście na nią. Niewiele więcej można zrobić. W podobnych sytuacjach proszę o telefoniczne zgłaszanie potrzeby interwencji pod numery: GZOK (84) 639-05-82, Urząd Gminy (84) 639-29-59. Proszę o przekazywanie zgłoszenia w sposób umożliwiający Podmiotowi wykonanie usługi – czas, miejsce itd. Nie widzę innego sposobu organizacji realizacji zadań z tego zakresu.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński