Zarząd STS Gryf z absolutorium

1442

W dniu 29 kwietnia br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego „Gryf” Gmina Zamość. Celem głównym zgromadzenia było podsumowanie działalności stowarzyszenia za rok 2014 i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi. Podczas obrad obecni byli: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość przedstawicieli Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość, przedstawiciele nowo powstałej przy stowarzyszeniu Rady Rodziców oraz zawodnicy i ich rodzice. Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonania budżetu stowarzyszenia za rok 2014 przedstawionego przez Prezesa Tomasza Bondyrę oraz opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie nad absolutorium, podczas którego wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia głosowali za jego udzieleniem.

Głównym celem działalności STS gryf jest pracy trenerska z dziećmi i młodzieżą, dlatego też podczas spotkania zawodnicy z grup dziecięcych i młodzieżowych otrzymali wyróżnienia i nagrody, a rodzice listy gratulacyjne. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały  przez sklep sportowy M3Sport Zamość. Dokroczną nagrodę Mecenasa Sportu za pomoc finansową i materialną dla stowarzyszenia w roku 2014 otrzymali: Iwona i Ireneusz Strukowie oraz Dariusz Łyś. Na zakończenie obrad przedyskutowano i zatwierdzono plan działania na rok 2015. Więcej informacji o działalności STS Gryf na stronie internetowej www.  gryfgminazamosc.pl.

Piłkarze wyróżnieni przez szkoleniowców STS „Gryf” Gmina Zamość:

Trener Roman Blonka
1. Grzegorz Głowacki
2. Damian Galan
3. Szymon Zwolan

Trener Paweł Szajewski
1. Wiktor Flaga
2. Grzegorz Głowacki
3. Jacek Szwed

Trener Tomasz Goździuk
1. Konrad Baran
2. Jakub Karaś
3. Adrian Smyk

Trener Przemysław Mazur
1. Mateusz Kawala
2. Bartłomiej Łyś
3. Dawid Goździuk

Trener Krzysztof Hadło
1. Bartłomiej Kocyło
2. Adrian Mogielnicki

Krzysztof Czerwieniec
(na podstawie materiałów STS Gryf Gmina Zamość)