Folklor w Zwierzyńcu

1551

19 lipca br. na dziedzińcu Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu odbyły się XVI Zamojskie Dni Folkloru. Spotkanie otworzyli: Starosta Zamojski Henryk Matej oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego Jan Słomiany.
Koncert rozpoczęła Kapela Ludowa „Adamowiacy” z Adamowa wiązanką muzyki ludowej. W dalszej części koncertu wystąpiło 30 zespołów śpiewaczych w tym 6 reprezentantów Gminy Zamość, byli to: zespół „Białowolanki” z Białowoli, zespół „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej, zespół „Echo Lipska” z Lipska, zespół „Czerwone Korale” z Zawady, zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sutaniec oraz Chór „Sitanianie” z Sitańca. Na zakończenie wystąpiła Krasnobrodzka Kapela Ludowa z Krasnobrodu, której żywiołowy repertuar porwał widzów do wspólnego tańca.
Impreza miała charakter przeglądu. Ludowe pieśni, piosenki oraz przyśpiewki niosły się echem po całym terenie Zwierzyńca. Zespoły, kapele, chóry oraz instrumentaliści i soliści byli ubrani w piękne kolorowe stroje ludowe. Folklor cieszył oczy i uszy zebranych uczestników przeglądu. Wszystkie grupy otrzymały od organizatorów pamiątkowe statuetki oraz burzę serdecznych oklasków.
Spotkaniu towarzyszył kiermasz sztuki ludowej, na którym rękodzielnicy z terenu Powiatu Zamojskiego prezentowali swoje arcydzieła.
Organizatorem XVI Zamojskich Dni Folkloru w Zwierzyńcu było Starostwo Powiatowe w Zamościu wraz z partnerami: Urzędem Miejskim w Zwierzyńcu, Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu.

Tekst: Agnieszka Wójtowicz
Zdjęcia: Magda Misztal, Zbigniew Pietrynko