Wystawa w 200. rocznicę urodzin Oskara Kolberga

936

Do 30 marca 2015 roku można oglądać wystawę czasową „Lud – jego zwyczaje, sposób życia, podania, gusła – czyli jacy jesteśmy” zorganizowaną przez Muzeum Zamojskie w 200. rocznicę urodzin polskiego etnografa, folklorysty, kompozytora Oskara Kolberga (1814-1890). Badacz jako pierwszy zgromadził i usystematyzował wiedzę na temat polskiej kultury ludowej według regionów. Efektem jego pracy było dzieło pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” wydane w 33 tomach.
Otwarcie wystawy odbyło się 16 grudnia br. Otworzył ją Andrzej Urbański dyrektor Muzeum. Kuratorami wystawy są panie: Jolanta Puźniak-Głąb i Dorota Łysiak. W wydarzeniu uczestniczył często występujący w salach Muzeum Zamojskiego zespół Wesołe Gosposie z Kolonii Sitaniec, który wykonał pieśń adwentową „Czekam na Ciebie dobry Boże”, kolędy: „Przystąpmy do szopy”, „Jezusa narodzonego wszyscy witamy” oraz inne utwory towarzyszące zwiedzającym w oglądaniu eksponatów. Panie na ten dzień przywiozły ze sobą tradycyjne potrawy.
Wystawa jest poświęcona Oskarowi Kolbergowi oraz zbiorom etnograficznym związanym z naszym regionem będących w posiadaniu Muzeum, ale i wypożyczonym. Obecnie w znacznej części dotyczy okresu świąt Bożego Narodzenia. Organizatorzy zapewniają jednak, że będzie zmieniała się zgodnie ze zmieniającymi się: kalendarzem i świętami.
Muzeum Zamojskie mieści się w przy ulicy Ormiańskiej 30 w Zamościu i czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 16:00. Za zwiedzanie ekspozycji muzealnych obowiązuje opłata za wyjątkiem niedziel, kiedy możemy oglądać je zupełnie bezpłatnie.

Tekst i zdjęcia: Magda Misztal