Wyróżnieni Honorowi Dawcy Krwi

1556

W minioną sobotę (21 listopada 2015 r.) Osiedlowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu obchodził jubileusz powstania. 15-lecie istnienia Klubu zrzeszającego także mieszkańców Gminy Zamość połączono z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Była to okazja do złożenia gratulacji i podziękowań za długoletnią działalność Zarządowi i wszystkim Członkom Klubu przez władze samorządowe i instytucje współpracujące. W imieniu Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego najlepsze życzenia Jubilatom przekazała Magda Misztal kierownik Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.
Na wniosek Prezesa Zarządu Mieczysława Tomaszewskiego Wójt Gminy wyróżnił Honorowych Dawców Krwi — osoby, które oddają krew, promują oddawanie krwi przez młodych ludzi i uczestniczą w życiu lokalnej społeczności.

Byli to następujący Honorowi Dawcy Krwi:
– Marek Laszczak z Sitańca, oddał 58,3 litrów krwi,
– Bogdan Szala z Pniówka, oddał 23,6 litrów krwi,
– Justyna Laszczak z Sitańca, oddała 17,2 litrów krwi,
– Aleksandra Sagan z Sitańca, oddała 10,9 litrów krwi,
– Dionizy Oliwiak z Bortatycz, oddał 6,45 litrów krwi.

Uroczystości zwieńczyło wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz okolicznościowy tort.

Tekst: Redakcja
Zdjęcia: Zbigniew Pietrynko