Wypoczywaj z pasją

2651

W ostatnia niedzielę 27 grudnia 2015 roku przy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie odbyło się kolejne spotkanie sympatyków spacerów z kijkami nordic walking z terenu Gminy Zamość, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska przy współpracy Centrum Zdrowia i Rekreacji Iwona oraz Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich ze Skaraszowa. Tym razem miejscem wspólnego spaceru były lasy położone przy ścieżce spacerowej nordc walking oraz szlaku zielonym im. Aleksandry Wachniewskiej. Po 5-kilometrowym spacerze i krótkim wypoczynku uczestnicy mogli wziąć udział w krótkim pokazie i szkoleniu „zumby”. Na kolejny spacer po roztoczańskich lasach organizatorzy zapraszają w dniu 16 stycznia 2016 roku. Uczestnicy spotykają się przy Stoku Narciarskim w Jacni o godzinie 9.00. Działalność klubu jest wspierana z budżetu Gminy Zamość. Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora www.azymutsiedliska.cba.pl.