Wiosna wśród nas, czas zadbać o naszą planetę

1080

W dniu 19 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej odbyło się spotkanie pt. „Wiosna wśród nas – Atmosferę chronimy- śmieci nie palimy”. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Halina Bosiak – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu Kolonii. Po powitaniu gości, Krystyna Ptak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej przybliżyła wszystkim obecnym tematykę ochrony naszej planety oraz znaczenie rozpropagowania idei ochrony atmosfery. Jako pierwsze na scenie wystąpiły starsze dzieci – uczniowie szkoły, obejrzeliśmy przedstawienie mówiące o tym, jak rodzeństwo wybrało się na spacer do lasu i w jaki sposób chłopiec został ukarany przez dzikie zwierzęta za zaśmiecanie i hałasowanie w lesie. Natomiast młodsi uczniowie szkoły w Borowinie Sitanieckiej przedstawili nam walory odżywcze warzyw i owoców. W podziękowaniu za przygotowanie i przekazanie wielu wartości edukacyjnych, wszystkie dzieci otrzymały od Zastępcy Wójta Gminy Zamość Konrada Dziuby po symbolicznym słodkim upominku. Następnie przedstawiona została prezentacja multimedialna pt.: „Społeczność Borowiny Sitanieckiej i Łapiguza”. Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich z Lipska wystąpił w scenkach dotyczących służby zdrowia, czyli jak odpowiednio podziękować lekarzowi, rozmowy – czyli pouczania córki przez matkę na temat wyboru męża oraz odmładzania żon przez znudzonych mężów. Wysłuchaliśmy również poezji Krystyny Sikorskiej oraz Anny Samulak, a na zakończenie spotkania „Wesołe Gosposie” zaśpiewały ludowe piosenki.
Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie Sołectw: Borowina Sitaniecka i Łapiguz, Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu Kolonii, Zespół „Wesołe Gosposie”, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.

Agnieszka Wójtowicz