Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu

1150

22.04.2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu. Obrady prowadziła Jolanta Stopa, protokołowała Alina Puk, a komisję skrutacyjną stanowiły Krystyna Budzyńska i Krzysztofa Konopielko. Następnie wysłuchaliśmy sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Jednogłośnie przyjęliśmy absolutorium dla zarządu, za lata 2013-2015. Później wybieraliśmy nowy zarząd i członka do komisji rewizyjnej.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Przewodnicząca – Jolanta STOPA
Zastępca – Elżbieta SKÓRNIEWSKA
Skarbnik – Krystyna BUDZYŃSKA
Sekretarz – Alina PUK
Nowy członek – Paweł PIÓRO
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Marek KULAS
Zastępca – Ewa NIEDŻWIEDŻ
Nowy członek – Maria MICHAŁKIEWICZ

Zmiany przyjęto jednogłośnie.
Nowym adresem, siedziby Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu jest: SIEDLISKA 130 22-400 Zamość
Tel. pani prezes :660063600, e-mail: stowarzyszenie11@wp.pl

Marek Kulas