Unia Europejska dla przedsiębiorczych

912

„Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w nowym okresie programowania Unii Europejskiej” to tytuł konferencji która odbyła się w dniach 23-24 kwietnia br. w ****ARTIS Hotel & SPA w Sitańcu k/Zamościa.
Głównymi adresatami konferencji były osoby zainteresowane wsparciem działalności gospodarczej środkami z Unii Europejskiej – Przedsiębiorcy i osoby zamierzające w najbliższym czasie rozpocząć działalność gospodarczą.
Uczestników konferencji powitał Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego, Zarządu Powiatu Zamojskiego, władze gmin Adamów, Józefów, Szczebrzeszyn, miasta Hrubieszów, oraz gmin partnerskich z Polski Wschodniej Sanok, Ełk i Suwałki. W konferencji uczestniczyli również przedsiębiorcy, rolnicy, członkowie organizacji pozarządowych oraz pracownicy administracji samorządowej.
Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów z zakresu kierunków wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, możliwości dofinansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz instrumentów wsparcia sektora gospodarczego i możliwości budowania współpracy na linii Samorząd – Przedsiębiorcy. Zaprezentowane zostały również uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości wynikające z położenia i sytuacji społeczno – gospodarczej naszego regionu.
Ponadto uczestnicy spotkania mogli obejrzeć filmy promocyjne Gminy Zamość „Środowisko dla biznesu” oraz „Przystań. Gmina Zamość”, zrealizowane dzięki funduszom europejskim.
Wśród prelegentów znaleźli się Zygmunt Klimczuk – Ekspert w zakresie rozwoju regionalnego i planowania strategicznego, Dorota Babska – Kierownik Oddziału informacji i promocji RPO LAWP oraz Marcin Troć – Główny specjalista Biura Wsparcia Inwestycji ARiMR.
Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” wspólnie z Gminą Zamość. Konferencja odbyła się w ramach projektu pn. „Marketing gospodarczy szansą rozwoju Gminy Zamość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.