Sypanie Góry Grosza

1726

W dniach 23 listopada – 4 grudnia 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipsku przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Ideą akcji było uświadomienie uczniom, że najmniejsze zebrane monety mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. W zbiórkę monet 1, 2 i 5 groszowych zaangażowani byli uczniowie wszystkich klas oraz przedszkolaki. Wspólnie usypano około 70 kg. Najwięcej monet 19,180 kg zebrali: Maja Kudyk, Jakub Kukełka i Adrian Sokoliński – uczniowie klasy 4, którzy przeznaczyli na ten szlachetny cel swoje oszczędności. W nagrodę za wspólne działanie dla dobra potrzebujących dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, uczniowie do swojej sali otrzymali od pani dyrektor Moniki Gajak żółwia i akwarium z pełnym wyposażeniem. Wszystkim dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie serdecznie dziękujemy.

Zespół redakcyjny SP w Lipsku