Pożegnianie wakacji w Skaraszowie

1942

W dniu 23 sierpnia 2015 roku odbył się rodzinny festyn sołecki „Pożegnanie wakacji w Skaraszowie”. Spotkanie poświęcone dzieciom rozpoczęto od bloku zabaw rodzinnych. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w konkursie talentów. Na scenie odbył się pokaz profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy, gdzie każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności podczas prób masażu serca na fantomie. Spółdzielnia Socjalna „Sami Swoi” z Siedlisk przeprowadziła pokazy i zabawy upcyklingowe, w ramach ich stoiska można było także wybić monetę oraz skorzystać z profesjonalnego masażu twarzy. Natomiast na zakończenie festynu wystąpił zespół śpiewaczy „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej oraz „Ale Cantare” z Płoskiego. W trakcie spotkania odbył się konkurs plastyczny pt. „Wspomnienia z wakacji” oraz konkurencje rekreacyjne dla różnych grup wiekowych np.: rzut piłką do celu, rzut podkową, skoki w worku, żonglerka piłką czy kręcenie hula-hopem. Dzieci malowały twarze, uczyły się kręcenia balonowych zwierzaków oraz korzystały z dmuchanych zamków. W trakcie festynu można było również spróbować pyszności przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołecką Skaraszowa. Organizatorami spotkania byli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Skaraszów, Koło Gospodyń Wiejskich w Skaraszowie, Stowarzyszenie „Koło Chłopa” w Skaraszowie, Klub Abstynenta „Roztocze”, STS „GRYF” Gmina Zamość, Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.

Tekst: Agnieszka Wójtowicz
Zdjęcia: Krzysztof Czerwieniec