Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

1968

26 listopada br. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu zorganizował obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Odbyły się w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu.

Zgromadzonych powitali: prezes Jerzy Liberadzki, Emilia Adamczuk kierownik Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu oraz Małgorzata Swatko pracownik Oddziału, która przedstawiła okolicznościowy referat, którego fragmenty prezentujemy:

„22–26 listopada to ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Ruch honorowego krwiodawstwa jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza 200 000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowanym oddawaniem krwi promują oraz upowszechniają ideały Ruchu, zjednując mu tym samym nowych sympatyków. Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy i nauki.”

Wśród działających w regonie są: Klub HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Zamościu, Klub HDK PCK 1520 przy PKP LHS w Zamościu, Klub HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, Klub HDK przy Urzędzie Gminy Zamość, Klub HDK PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zamościu.

Pani Małgorzata przypomniała, że: „18 kwietnia 2015 roku na Zamku Lubelskim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Honorowym Dawcom Krwi z województwa lubelskiego. Z naszego rejonu odznaczeni zostali: Zbigniew Pietrynko – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Mieczysław Bednarz – Złotym Krzyżem Zasługi, Andrzej Sadło – Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Ryszard Rypulak – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Sławomir Welcz – Złotym Krzyżem Zasługi.

Honorowi Dawcy Krwi z naszego regionu oddali w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa Oddział Zamość do 25 XI 2015 r. 2806 l krwi i 645 l osocza. Na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu w 2015 roku wydano 106 sztuk legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po 6, 12, 18 litrach.

Przypomniano również, że Oddział Rejonowy PCK w Zamościu świadczy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacyjne u chorego w domu. Wypełnia zadania zapewnienia: kompleksowej opieki niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo, obłożnie chorym, pomocy rodzinie, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego. Swoimi usługami obejmuje 230 osób. Obecnie zatrudnia 53 wykwalifikowane opiekunki PCK oraz 10 rehabilitantów. Prowadzi kursy I pomocy przedmedycznej, pomaga ubogim, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, dofinansowuje wypoczynek letni dzieci i młodzieży, przygotowuje paczki świąteczne, bożonarodzeniowe i wielkanocne, zakupuje wyprawki szkolne dla najmłodszych, organizuje zbiórki rzeczowe i finansowe dla osób poszkodowanych różnymi wypadkami losowymi, promuje prozdrowotne zachowania wśród społeczeństwa, działa na rzecz osób starszych propagując alternatywne formy wypoczynku i wypełniania wolnego czasu.

W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia i podziękowania.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża za długoletnie oddawanie 110 litrów krwi, działalność społeczną, pełnienie funkcji Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu Odznaką Honorową PCK I stopnia wyróżniony został Pan Mieczysław Tomaszewski.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża – za długoletnią współpracę, działalność na rzecz ruchu młodzieżowego, sprawowanie funkcji opiekuna szkolnego Koła PCK, Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, Odznaką Honorową PCK III stopnia wyróżniona została Dorota Gajewska-Moś – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy nadał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi: Markowi Mikołajczykowi – I stopnia, Annie Hocek – III stopnia, Grzegorzowi Piotrowskiemu – II i III stopnia.

Wyróżnienia Honorowym Dawcom Krwi na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu przyznały władze samorządowe.

Wyróżnienia wręczane przez Ryszarda Gliwińskiego Wójta Gminy Zamość otrzymali: Anna Hocek z Lipska, Tomasz Mazurek z Płoskiego, Mariusz Pawelec z Sitańca Wolicy, Wojciech Pawelec z Borowiny Sitanieckiej i Grzegorz Piotrowski z Lipska Kosobud. Ponadto podziękowaniami za wspieranie i upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa wyróżnione zostały: Magda Misztal – kierownik Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość i Bożena Radlińska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Białowoli.

Podczas uroczystości podsumowano XII Edycję Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, w której wzięło udział 5 szkół ponadgimnazjalnych. I miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Nr 3 w Zamościu. Uczniowie oddali 80,318 ml krwi. Szkolnym koordynatorem turnieju była Marta Gozdek.

Tekst: Magda Misztal
Zdjęcia: Zbigniew Pietrynko