Kolejne odcinki gminnej kanalizacji

952

W Sitańcu i Wólce Panieńskiej zakończyła się budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
W Wólce Panieńskiej powstał 103 m odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz trzy przyłącza do pobliskich posesji. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma Usługi Sprzętem Budowlanym Wojciech Kordyka Kalinowice. Jej koszt to 54.000 zł. Prace budowlane trwały od 20 listopada do 10 grudnia br. i zakończyły się w terminie.
Natomiast w Sitańcu Samorząd wybudował kolejne 130 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 125 sieci wodociągowej. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu był Zakład Budowlano – Instalacyjny. Inwestycja kosztowała 80.750,25 zł. Jej odbiór techniczny odbył się 11 grudnia.