Jubileusz 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrem

1553

W dniu 21 listopada 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbył się „Jubileusz 55-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrem”. Spotkanie otworzyła oraz poprowadziła Irena Kucharska obecna przewodnicząca Koła. Po uroczystym powitaniu gości, obejrzeliśmy jubileuszową prezentację, przedstawiającą ponad pół wieczną działalność Koła Gospodyń. Część historyczną obejmującą lata od 1960 r. do 1984 r. przedstawiła Barbara Gała, córka jednej z inicjatorek założenia Koła Gospodyń. Część drugą przedstawiającą działalność Pań po reaktywacji od 2005 r. do chwili obecnej, zaprezentowała nam Teresa Edelman, wieloletnia działaczka i członkini odpowiedzialna za prowadzenie kroniki.
Po prezentacji na scenie wystąpiła grupa teatralna „Bez Maski” z Mokrego, która przedstawiła muzyczną pantomimę pt.: „Pani Wiśniewska”, uwspółcześnioną wersję „Czerwonego Kapturka” oraz zaśpiewała kilka jubileuszowych piosenek. Dla zebranych gości ze swoją twórczością wystąpiła również Krystyna Sikorska, która zaprezentowała wiersze o mokrzańskim suśle i Paniach Gospodyniach.
Jako pierwszym złożono życzenia byłym członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, które należały do organizacji w początkowych latach działalności. Podziękowano im za wspaniałą inicjatywę oraz wytrwałość w działaniach w trudnych czasach PRL-u. Po chwili dołączyły do nich obecne członkinie, które aktywnie promują się na terenie gminy, powiatu a nawet za granicami kraju. Panie w podziękowaniu za wieloletnią pracę otrzymały wiele gorących życzeń oraz słodki jubileuszowy tort, a cała sala zaśpiewała im gromkie „sto lat”.
Organizatorami spotkania byli: Koło Gospodyń wiejskich w Mokrem, Samorząd Gminy Zamość oraz Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.

Przypomnijmy sobie słowa jednej z kilku piosenek Jubileuszowych:

Dzisiaj w Mokrem w Kole Wiejskim, piękny jubileusz jest
Pięćdziesiąt i pięć już latek, przeminęło jak ten sen
A członkinie uśmiechnięte, pełna gwarna sala jest
Każdy składa im życzenia, no bo liczy się dziś gest.

Refren: Dzisiaj jubileusz w Mokrem, Panie Gospodynie
W kole już działają ponad 55 lat
Wiek ten o niczym nie świadczy no bo już przed nimi
Kolejnych setka lat

Od powstania, aż po dziś dzień, bardzo szumnie działają,
Rano, wieczór czy w południe, w pracy się przykładają.
Czy dożynki, czy spotkanie, czy to nawet zwykły dzień,
Zawsze z sercem jak na dłoni, chętnie dziś ugoszczą Cię. (refren)

Gwiazdy, flesze z aparatów dzisiaj niech błysną nie raz.
No bo taki jubileusz zdarza się co dziesiąt lat.
Miło nam żeście są z nami, dziękujemy za to Wam
Niechaj nasza praca dalej, cieszy Was przez długi czas. (refren)

Tekst: Agnieszka Wójtowicz
Zdjęcia: Emil Cabaj