Jest przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej

1166

Za kilka miesięcy świetlica wiejska w Wólce Wieprzeckiej zyska nowe oblicze. Gmina Zamość właśnie (16.04.2015 r.) ogłosiła przetarg na jej przebudowę, która w całości będzie sfinansowana z własnego budżetu.
Zakres opracowania obejmuje prace budowlane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz świetlicy. W części projektowanej planowana jest rozbudowa istniejącego budynku w kierunku zachodnim ( 112,3 m2 – powierzchnia zabudowy projektowanej). W części istniejącej nastąpi wyburzenie istniejących schodów na piętro, demontaż istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie korekty konstrukcji dachu – wydłużenie okapów, nowego pokrycia dachowego – blachodachówka, założenie nowego orynnowania , wyprowadzenie i montaż kominków wentylacyjnych, podmurowanie i otynkowanie istniejącego komina oraz wykonanie jego zwieńczenia i obróbek blach, docieplenie ścian budynku metodą lekką-mokrą ściany parteru i piętra – styropian gr. 12cm + tynk na siatce cokół i ściany fundamentowe – styropian 10 cm, na cokole tynk mozaikowy, wykonanie podbitek z paneli stalowych powlekanych i zadaszenia wejścia do części parterowej oraz zadaszenia bramy garażowej ( konstrukcja drewniana, wspornikowa).
Wewnątrz części projektowanej obiektu planowane jest wykonanie posadzek oraz tynków wewnętrznych i sufitów podwieszanych o odporności ogniowej ocieplonych wełną mineralną, obudowa kanałów wentylacyjnych płytą g-k, sufit podwieszony nad klatką schodową i hallem na piętrze oraz obudowa otworu klap dymowych o odporności ogniowej.
W części istniejącej zakres prac obejmie demontaż: drzwi wejściowych do świetlicy oraz przesunięcie otworu drzwiowego ( wyburzenie i przemurowanie), zamontowanie nowych drzwi (EI30) – wejście do pomieszczenia świetlicy na piętrze ( wg. rysunku rzutu piętra, okna i wyburzenie ściany pod otworem okiennym w celu wykonania przejścia z sali świetlicy na projektowany korytarz, boazerii oraz remont tynków wewnętrznych w pomieszczeniu świetlicy. Ponadto wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k o odporności ogniowej wraz z ociepleniem, montaż wyłazu strychowego. Uzupełnienie ocieplenia sufitu nad świetlicą oraz montaż przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach na parterze oraz sali głównej świetlicy na piętrze.
Projekt przewiduje wykonanie nowego centralnego ogrzewania w całym obiekcie, piec gazowy dwufunkcyjny o mocy do 50 KW umieszczony będzie w pomieszczeniu technicznym projektowanym.
W projekcie znalazło się również uzupełnienie wentylacji w pomieszczeniach istniejących parteru ( wg. rysunku rzutu parteru) – lekkie kanały opuszczone ok 30 cm pod stropem parteru i obudowane płytą g-k ( w pomieszczeniu toalety wspomaganie mechaniczne). Również w sali świetlicy na piętrze uzupełnienie wentylacji grawitacyjnej oraz jej wspomaganie mechaniczne. Kanały powyżej sufitu podwieszonego należy wykonać jako ocieplone, wyprowadzone ponad dach w formie kominków – wywietrzaków.
W części nowoprojektowanej – jeden komin murowany, a pozostałe z lekkich kanałów obudowanych płytą g-k, ponad dachem wyprowadzonych jako kominki – wywietrzaki. W pom. wielofunkcyjnym na parterze – wentylacja mech. nawiewno-wywiewna.
Zmieni się również otoczenie samej świetlicy. Wykonania zostanie nawierzchnia utwardzonych z kostki betonowej przed częścią projektowaną budynku, przebudowa fragmentu istniejącej kostki ( połączenie stref wejściowych istniejącej i projektowanej) oraz wykonanie opaski wokół budynku szerokości 60 cm ( z kostki betonowej).
Termin składania ofert mija 5 maja 2015 roku, a wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację zadania ma czas do 11 listopada br. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana z budżetu Gminy Zamość, w którym to zabezpieczono na ten cel 350 000 zł.

Paweł Kułaj