Gmina Zamość na powiatowo-gminnym święcie plonów w Jacni

2028

23 sierpnia 2015 r. delegacja Gminy Zamość uczestniczyła w Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które odbyły się w Jacni w Gminie Adamów. W korowodzie dożynkowym szli przedstawiciele czternastu gmin: Adamowa, Grabowca, Komarowa Osady, Krasnobrodu, Łabuń, Miączyna, Nielisza, Radecznicy, Sitna, Skierbieszowa, Sułowa, Szczebrzeszyna, Zamościa i Zwierzyńca. Uroczystości rozpoczęły się od spotkania Starosty Zamojskiego z rolnikami. Wyróżnienia i dyplomy otrzymało 24 rolników z powiatu zamojskiego, w tym mieszkańcy Gminy Zamość, starostowie tegorocznych Dożynek Gminy Zamość: Iwona Gęśla z Białowoli i Piotr Kuźma z Lipska. Odznaką „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” uhonorowano 11 osób, w tym: Kazimierza Skibę ze Żdanowa (Radny Rady Gminy Zamość od 1990 r. do chwili obecnej. Przewodniczący Rady Gminy Zamość w latach 1992-1993 oraz 200-2006. W VI kadencji i obecnej jest jej Wiceprzewodniczącym) i Jerzego Szasta z Jatutowa (Sołtys Sołectwa Jatutów od 1974 r. do chwili obecnej. Radny Rady Gminy Zamość II,III i IV kadencji). Gminę Zamość ponadto reprezentowali: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Józef Siemczyk Przewodniczący Rady Gminy Zamość oraz 16 delegacji Kół Gospodyń Wiejskich i sołectw z: Białobrzeg, Bortatycz, Bortatycz Kolonii, Chyżej, Jatutowa, Lipska, Mokrego, Pniówka, Sitańca, Sitańca Wolicy, Skokówki, Szopinka, Wierzchowin, Sitańca Kolonii, Wólki Wieprzeckiej i Żdanówka. Tradycyjnie rozstrzygnięto konkurs na wieniec dożynkowy. W kategorii współczesnego wieńca dożynkowego III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Jatutowa.

Tekst i zdjęcia: Magda Misztal