Festyn „Rodzinnie w Kalinowicach”

1384

Festyn „Rodzinnie w Kalinowicach” odbył się 7 czerwca 2015 r. na boisku przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.
Wszystkich uczestników powitali przedstawiciele organizatorów: Jolanta Bondyra dyrektor ZSPiP w Kalinowicach, Konrad Dziuba zastępca Wójta Gminy Zamość, Mirosław Kołtun radny Rady Gminy Zamość i sołtys Kalinowic oraz Wojciech Suchowicz radny Rady Gminy Zamość i sołtys Wólki Panieńskiej, który zaprezentował wiersz własnego autorstwa pt.: „Bo rodzinnie jest w Kalinowicach”, napisany specjalnie na okoliczność festynu.
Pierwszym punktem programu były występy artystyczne uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, od najmłodszych przedszkolaków po starszych uczniów Szkoły Podstawowej. Dzieci prezentowały w barwnych strojach swoje umiejętności taneczne, baletowe i wokalne.
Z pokazem żonglersko-ogniowym wystąpiła grupa kuglarska „Utopia”, a następnie program muzyczny przedstawili uczniowie Zamojskiego Towarzystwa Muzycznego. W ramach wieczoru kabaretowo-biesiadnego wystąpiły: grupa teatralna „Bez Maski” z Mokrego z programem pt.: „Na ślubnym kobiercu” oraz zespół „Ale Cantare” z Płoskiego. Chętne dzieci mogły zaprezentować na scenie swoje talenty: były wiersze, piosenki, a nawet utwór instrumentalny.
W trakcie festynu odbywały się liczne konkursy dla najmłodszych i starszych uczestników. Rozegrane zostały turnieje piłki nożnej chłopców i dziewcząt o puchar sołtysa Wólki Panieńskiej i o puchar sołtysa Kalinowic. Nie zabrakło także konkurencji indywidualnych, takich jak: slalom z piłką nożną na czas, kręcenie hula-hop na czas oraz biegi na 100 m na czas.
Na scenie odbyła się prezentacja najśmieszniejszych kapeluszy. W konkursie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a publiczność mogła wyrazić swoje uznanie dla pomysłowości osób biorących w nim udział. Jednym z konkursów, w którym należało się wykazać wiedzą ma temat samorządności i gminy Zamość był konkurs „25 lat Samorządu Terytorialnego”. Wśród poprawnych odpowiedzi wylosowano 11 kart, których autorzy otrzymali upominki.
Swoje stoiska przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Kalinowicach i Wólki Panieńskiej. Panie z Kalinowic zapraszały na degustację herbat pt.: „Herbaty świata”. Natomiast panie z Wólki Panieńskiej zaprosiły dzieci do czytania bajek „Przygody Mamutka” i konkursu plastycznego, przeprowadziły konkurs na najpiękniejszy bukiet z polnych i/lub ogrodowych kwiatów, a wszyscy mogli obejrzeć prezentowaną wystawę fotografii „7 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Panieńskiej”. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pt.: „Kręcimy słodkie lizaki” prowadzony przez właścicielkę firmy Art. Sweets oraz warsztaty upcyclingu, do których zaprosiła Spółdzielnia Socjalna „Sami Swoi” z Siedlisk.
Swoje stoisko przygotował Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Tutaj odbywała się prezentacja szkoły, malowanie twarzy, kręcenie baloników, zajęcia plastyczne dla dzieci. Wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w konkursie ekologicznym „Tajemnice przyrody Doliny Górnej Łabuńki”, Należało rozwiązać quiz na temat obszaru Doliny Górnej Łabuńki, roślin i zwierząt tam występujących.
Podczas festynu istniała możliwość porozmawiania z Ryszardem Gliwińskim Wójtem Gminy Zamość we wszystkich gminnych sprawach.
Na placu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach trwała akcja honorowego, zbiorowego oddawania krwi w Gminie Zamość. Jej organizatorami byli: Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu przy współpracy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu.
Organizatorami festynu byli: Gmina Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Kalinowic, Sołtys i Rada Sołecka Wólki Panieńskiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Panieńskiej, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.

Aleksandra Siołek