Spotkanie Honorowych Dawców Krwi Gminy Zamość i sympatyków honorowego krwiodawstwa

1860

Miało miejsce w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem, w dniu 13 grudnia br. Pierwszą część spotkania wypełniła prezentacja poświęcona przeprowadzonym akcjom propagującym ideę honorowego krwiodawstwa, do których należały: akcje poboru krwi , rajdy rowerowe i wycieczki krajoznawcze, konkursy. O działalności, powstałego 14 lutego 2012 roku Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, opowiedziała sekretarz klubu Bożena Kozioł, a Klubu HDK „1520” przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o. o. w Zamościu, prezes klubu Zbigniew Pietrynko. Spotkanie było też okazją do złożenia, przez Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, podziękowania przedstawicielom Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu za okazywane wsparcie i współpracę, którzy przybyli w osobach prezesa dr Jerzego Liberadzkiego i Małgorzaty Swatko. Następnie rozmawiano o planowanych na 2016 r. akcjach poboru krwi i inicjatywach promujących krwiodawstwo.
W spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób zainteresowanych tematyką honorowego krwiodawstwa z takich miejscowości jak: Białowola, Wólka Wieprzecka, Lipsko Kosobudy, Sitaniec Wolica, Wysokie, Lipsko, Płoskie, Bortatycze, Pniówek, Łapiguz oraz klubów zrzeszających mieszkańców Gminy Zamość.
Organizatorami tego wydarzenia byli: Samorząd Gminy Zamość, Zarząd Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość.

Tekst: Magda Misztal
Zdjęcia: Aleksandra Siołek