Wyróżnieni Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

1434

Połączone uroczystości obchodów Jubileuszu 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK odbyły się 27 listopada br. w świetlicy „Okrąglak” Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Spotkanie otworzył Jerzy Liberadzki Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu. Po przedstawieniu historii i działalności organizacji nastąpił moment wręczenia odznak i wyróżnień.
Odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu odznaczony został Marian Kuraś z Klubu HDK PCK „1520” działającego przy PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu. Odznaką Honorową PCK III stopnia wyróżnione zostały: Urszula Jarocka – opiekun szkolnego Koła PCK przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu oraz Urszula Mazurek – długoletnia pracownica Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu.
Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi nadano:
I, II, III stopnia – Tomaszowi Glince i Jolancie Sobstyl, II, III stopnia – Bartłomiejowi Draczce, Magdalenie Lalik, Waldemarowi Machałkowi i Stanisławowi Smole, III stopnia – Jolancie Blicharz i Kamilowi Michałuszko.
Wyróżnienia dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi przygotowały również władze samorządowe Gminy Zamość, Zamościa i Powiatu Zamojskiego.
Za aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu krwiodawstwa, zaangażowanie w organizację otwartych akcji poboru krwi wyróżnienia Wójta Gminy Zamość otrzymali mieszkańcy Gminy Zamość i członkowie Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość: Adam Belina, Joanna Blicharz, Sylwester Dobromilski, Bartłomiej Draczka, Michał Dziaduszek, Tomasz Glinka, Piotr Jamroż, Waldemar Machałek, Kamil Michałuszko, Henryk Oszust, Andrzej Sadło, Stanisław Smoła, Jolanta Sobstyl i Tomasz Bosiak.
Prezydent Miasta Zamość wyróżnił: Magdalenę Lalik, Małgorzatę Lipiec – Świst, Wiesława Lipca i Dariusza Małacha i Małgorzatę Kornas.
Starosta Powiatu Zamojskiego wyróżnił: Iwonę Pacyk, Pawła Kowalskiego i Ryszarda Ostasza.
Ponadto gratulacje złożono panom: Tomaszowi Bosiakowi z Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość i Bogdanowi Kitce z Klubu HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Zamościu, którzy w dniu 22 listopada br. zostali odznaczeni „Brązowymi Krzyżami Zasługi” nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz paniom: Wiesławie Marzec i Gabrieli Szczerbiak, długoletnim pracownicom i siostrom Pogotowia PCK, uhonorowanym medalem Prezydenta RP „Za Długoletnią Służbę”.
Spotkanie zwieńczyło podsumowanie Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, w którym w tym roku wzięło udział siedem zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa w etapie okręgowym Turnieju w województwie lubelskim III miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące – Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. W kategorii – największa ilość oddanej krwi, w etapie okręgowym w województwie lubelskim, III miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.
W sumie w tegorocznej edycji turnieju wzięło udział 7 szkół.
I miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowe w Zamościu. Koordynatorem Turnieju w szkole był Sylwester Babiarz. Oddano 70,528 ml krwi.
II miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Koordynatorem była Monika Mazur. Oddano 40,360 ml krwi.
III miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące – Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. Koordynatorem była Joanna Górna. Oddano 37,300 ml krwi.
IV miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Koordynatorem był Artur Gontarz. Oddano 22,580 ml krwi.
V miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Koordynatorem była Dorota Gajewska – Moś. Oddano 16,248 ml krwi.
VI miejsce zajęła Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu. Koordynatorem była Aneta Jaworska. Oddano 13,130 ml krwi.
VII miejsce zajęła Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu. Koordynatorem była Anna Nowosad. Oddano 11,990 ml krwi.
Razem młodzież oddała 212 litrów 136 ml krwi.
Statuetki dla uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Zamościu.
Wieczór uświetnił występ młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

Tekst: Magda Misztal
Zdjęcia: Zbigniew Pietrynko