W Sitańcu powstało centrum rekreacji

1204

Mieszkańcy mogą korzystać z wybudowanego centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec. W piątek 13 czerwca nastąpił odbiór obiektu od wykonawcy robót budowlanych. Centrum rekreacji zajmuje powierzchnię 404 m2.
W maju 2013 r. Gmina Zamość złożyła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec” w ramach działania „Małe projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207‒2013. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym i otrzymał 31 punktów na 31 możliwych do uzyskania w ramach oceny przez LGD. Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 000 zł na utworzenie miejsca, na którym znajduje się plac zabaw dla najmłodszych Mieszkańców, urządzenia do ćwiczeń oraz stoły do gier planszowych dla starszych.
Wartość całego projektu opiewa na kwotę 72 423,99 zł. W poniedziałek14 kwietnia br. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał umowę z Samorządem Województwa na dofinansowanie projektu. W tym samym miesiącu została również podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych.
Najmłodsi Mieszkańcy mogą już korzystać z zestawu zabawowego z wieżą i podestami, zjeżdżali, bujaków, huśtawek, piaskownicy, starsi z czterech urządzeń do ćwiczeń – „orbiterek”, „wioślarz”, „wyciąg górny”, „ławka”. Ponadto centrum rekreacji zostało ogrodzone i wyposażone w stół do gry w szachy i chińczyka oraz stół pingpongowy, ławki, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem.