Stop przemocy w rodzinie – konkurs plastyczny

2430

Wójt Gminy Zamość i Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zamościu zaprasza do udziału  w I Edycji Gminnego Konkursu Plastycznego  „Stop przemocy w rodzinie”. Konkurs jest adresowany dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej   i uczniów gimnazjum.

Przemoc w rodzinie jest zatrważającym problemem współczesnych rodzin. Rodzinny dom, który powinien być ostoją dla każdego człowieka coraz częściej zmienia się w miejsce cierpienia. Do osób dotkniętych przemocą należą zarówno dzieci, jak i dorośli. Według statystyk ponad 60 % najmłodszych zetknęło się z przemocą psychiczną lub fizyczną zadaną przez któregoś z rodziców. Pobudki kierujące dorosłymi, którzy znęcają się nad dziećmi, bądź członkami swych rodzin są różne. Najczęściej to alkohol, narkotyki, trudna sytuacja ekonomiczna, problemy w pracy i złe doświadczenia z własnego dzieciństwa. Powielany schemat rodzica- kata jest przyczyną wielu rodzinnych dramatów i rozpadu związków emocjonalnych pomiędzy rodzicami i dziećmi, dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz zapobieganie negatywnym postawom. Poprzez konkurs pragniemy uświadomić młodych ludzi, czym jest przemoc, jak wielkie zło potrafi wyrządzić. Ważne jest uczulanie młodych ludzi na ból i cierpienie drugiej osoby – kolegi, koleżanki, rodzica, rodzeństwa oraz wskazanie drogi ich rozwiązania. Najczęściej bowiem o domowej przemocy wiedzą najbliżsi – sąsiedzi, rodzina, ale stereotypy utarte w ludzkiej świadomości każą traktować pokaz siły, któregoś z rodziców jako coś normalnego, „bo to sąsiad, bo ja nie mieszam się w sprawy innych, bo może się należało…”. Nasz konkurs ma na celu promowanie właściwych postaw ludzkich, metod zapobiegania agresywnym zachowaniom i pokazywanie drogi rozwiązywania domowych problemów.

REGULAMIN KONKURSU:

UCZESTNICY

 • Uczniowie szkół podstawowych, klas IV- VI (maksymalnie 10 prac z jednej placówki oświatowej)
 • Uczniowie gimnazjów (maksymalnie 10 prac z jednej placówki oświatowej)

TECHNIKA I FORMAT

 • Pracę należy wykonać dowolnymi technikami malarskimi lub rysunkowymi np.: pastel olejny, pastel suchy, gioconda, farba plakatowa, akwarela, akryl, ołówek, kredka itp…
 • Pracę należy wykonać w formacie A3, blok techniczny
 • Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnem, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.,

TEMAT    I CELE KONKURSU

 • Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej sceny związane z przemocą  w rodzinie i sposobami jej zapobiegania.
 • Zwiększenie świadomości, czym jest przemoc w rodzinie i jakie są jej skutki.
 • Poprzez aktywność plastyczną dzieci i młodzieży pragniemy uczulić na problem przemocy, reagowania na nią i pomocy osobom krzywdzonym .

OPIS PRAC

 • Pracę należy opisać czytelnie dołączając do pracy metryczkę, która powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, adres placówki, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem , którego praca została wykonana .
 • Szkoły przedstawiają obowiązkowo listy zbiorowe.

TERMIN SKŁADANIA PRAC

 • Prace należy składać w terminie do 30 października 2014 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Partyzantów 94; 22-400 Zamość

NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

 • Autorzy najlepszych prac ocenionych przez jury powołane przez organizatora otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 • Prace zwinięte w rulon oraz zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę.

WERNISAŻ I WRĘCZENIE NAGRÓD

 • O terminie wernisażu i wręczeniu nagród organizator poinformuje na stronie internetowej www.gminazamosc.pl
 • Na wystawie pokonkursowej będą eksponowane najlepsze nagrodzone i wyróżnione prace.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Prace nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie prac na konkurs autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatorów prawa autorskie (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.).
 • Prace pozostają do dyspozycji organizatorów.
 • Pytania proszę kierować do p. Aliny Korneluk (alina_k@onet.eu)

Serdecznie zapraszamy!