I Sesja Rady Gminy Zamość

1989

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu w poniedziałek 1 grudnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Płoskiem odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Zamość VII kadencji. Wójt i Radni złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie wybrano Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących nowej Rady.

Obrady poprzedziła uroczysta Msza Święta, która została odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. Jacka w Płoskiem przez proboszcza Ks. Zbigniewa Szalko i wikariusza parafii Ks. Artura Wojtowicza. Nabożeństwo było sprawowane w intencji Samorządu i Mieszkańców Gminy Zamość.
Następnie Wójt, nowi Radni i zaproszeni Goście przeszli do świetlicy wiejskiej w Płoskiem, w której rozpoczęła się I Sesja Rady Gminy Zamość. Po wysłuchaniu hymnu państwowego głos zabrali: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Chróścikowski, Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej i Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Następnie uroczystą część obrad poprowadził Radny Senior, Henryk Rajtar z Sitańca. W ich trakcie wręczono zaświadczenia o wyborze radnego, a nowo wybrani Radni złożyli ślubowanie.
W głosowaniu tajnym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Został nim Józef Siemczyk z Płoskiego. Natomiast funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy zostały powierzone Kazimierzowi Skibie ze Żdanowa oraz Wiesławowi Pośnikowi z Sitańca.
Ślubowanie złożył również Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, wypowiadając słowa Roty: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję”.
Po uroczystej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Zamość, zwołano drugie posiedzenie, w trakcie którego wybrano Komisje Stałe VII kadencji Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość:

 • Józef Siemczyk – Płoskie

Wiceprzewodniczący:

 • Kazimierz Skiba – Żdanów
 • Wiesław Pośnik – Sitaniec

Skład Rady Gminy VII kadencji:

 • Budzyński Michał – Borowina Sitaniecka
 • Dobromilski Sylwester – Zawada
 • Kiciński Andrzej – Skokówka
 • Koczułap Piotr – Wólka Wieprzecka
 • Kołtun Mirosław – Kalinowice
 • Kostrubiec Tadeusz – Płoskie
 • Kucharski Henryk – Mokre
 • Kudyk Piotr – Lipsko
 • Łukaszczuk Henryk – Sitaniec Wolica
 • Pokrywka Andrzej – Chyża
 • Pośnik Wiesław – Sitaniec
 • Rajtar Henryk – Sitaniec
 • Sawa Mariusz – Kalinowice
 • Siemczyk Józef – Płoskie
 • Skiba Kazimierz – Żdanów
 • Skorupka Anna – Zawada
 • Słota Maria – Pniówek
 • Suchowicz Wojciech – Wólka Panieńska
 • Tarajko Tadeusz – Białowola
 • Tłuczkiewicz Dariusz – Białobrzegi
 • Ziarkiewicz Wiesława – Szopinek

Komisje Stałe Rady Gminy Zamość VII kadencji:
Komisja Rewizyjna: Słota Maria (Przewodnicząca), Sawa Mariusz, Kucharski Henryk, Rajtar Henryk, Kiciński Andrzej
Komisja Programowo – Budżetowa: Dobromilski Sylwester (Przewodniczący), Tłuczkiewicz Dariusz, Kołtun Mirosław, Koczułap Piotr, Kostrubiec Tadeusz
Komisja Rozwoju Gminy i Rolnictwa: Skiba Kazimierz (Przewodniczący), Pośnik Wiesław, Budzyński Michał, Łukaszczuk Henryk, Tarajko Tadeusz
Komisja Oświatowo – Społeczna: Skorupka Anna (Przewodnicząca), Ziarkiewicz Wiesława, Suchowicz Wojciech, Pokrywka Andrzej, Kudyk Piotr

Rada Gminy Zamość w statystyce:
W nowej, 21-osobowej Radzie Gminy Zamość VII kadencji funkcję Radnych pełni: 7 Radnych poprzedniej VI kadencji, 4 Radnych zasiadało w Radzie Gminy wcześniejszej – V kadencji, 10 Radnych zostało nimi po raz pierwszy. Prawie połowa – 10 Radnych sprawuje jednocześnie funkcję Sołtysów. Strażacy Ochotnicy mają w Radzie Gminy 9 swoich przedstawicieli.

Paweł Kułaj