Ruszają gminne akcje krwiodawcze

591

Wraz z początkiem lutego br. rusza IX edycja akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Skierowana jest ona przede wszystkim do druhów Strażaków – zarówno ochotników jak i pracujących zawodowo. Cel główny akcji – zebranie jak największej ilości krwi, wyróżnienie najbardziej aktywnych jednostek OSP i druhów strażaków, propagowanie honorowego krwiodawstwa w lokalnych środowiskach. Organizatorami programu są: Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polski Czerwony Krzyż. Zainteresowanie akcją każdego roku jest coraz większe: łącznie, w latach 2006 – 2013, Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przyniósł 42.878 litrów bezcennego leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla wszystkich nas, którzy w każdej chwili mogą znaleźć się „po drugiej stronie igły”.
Wiadomym jest, iż Druhowie Strażacy z Gminy Zamość zawsze są pierwsi i gotowi do każdej akcji – w niesieniu pomocy Mieszkańcom jak i w samorządowej służbie. Dlatego gorąco i serdecznie zachęcamy do znalezienia czasu na honorowe oddawanie krwi – to także ratowanie życia ludzkiego, które ma wszak największą wartość. Poprzez oddanie zaledwie 450 ml krwi ratujemy osoby, które uległy ciężkim wypadkom, są poddawane zabiegom operacyjnym.
Aby wziąć udział w akcji, należy przede wszystkim udać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu („szpital papieski”), po oddaniu 450 ml krwi, w czasie odbioru ekwiwalentu kalorycznego poprosić w okienku o wpis na listę osób biorących udział w akcji „Ognisty Ratownik” z terenu Gminy Zamość. To tak niewiele, a korzyść dla chorych ogromna. Krew, w ramach akcji, można oddawać od lutego do listopada 2014 r.
Zarząd Klubu HDK PCK przy UG Zamość przypomina także i zachęca niemniej gorąco do wzięcia udziału w dwóch planowanych w roku 2014 otwartych akcjach krwiodawczych, organizowanych przez Samorząd Gminy Zamość wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK przy UG Zamość i Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o/Zamość.
Pierwsza akcja odbędzie się w dniu 1 czerwca br. w Zawadzie (festyn rodzinny), druga zaś, w dniu 10 sierpnia br. w Mokrem (festyn rodzinny).
Więcej informacji na temat akcji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 29, bądź pod nr telefonu: 83 639 29 59, wew. 29.

Zarząd Klubu HDK PCK
przy UG Zamość