Rodzinnie w Skaraszowie

1746

W dniu 18 maja br. przy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie odbył się festyn rodzinny „Dzień Skarszowa”. Na scenie jako pierwsi wystąpili członkowie teatru „Uciecha” z Lipska pod kierunkiem ks. Krystiana Kotulskiego. Grupa teatralna zaprezentowała nam swoją wersję „Kopciuszka”, który wybierał się na dyskotekę w Skaraszowie. Dzięki nawiązaniu do miejscowości, spektakl stał się bliższy uczestnikom festynu. W ludowych strojach, śpiewając znane pieśni i piosenki, zgromadzonym na festynie zaprezentował się także zespół „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej z akompaniamentem Stanisława Momota.
Spotkaniu towarzyszyło wiele atrakcji, w tym konkursy i zawody sportowe. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej na okoliczność festynu przygotowała wystawę informacyjną pt.: „Historia budowy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie” oraz „Skaraszów- na kartach historii”. Nauczyciele przeprowadzili konkurs wiedzy o sołectwie, w którym dzieci miały za zadanie narysować kilka charakterystycznych miejsc ze Skaraszowa oraz napisać wierszyk opisujący ich wioskę. Wiersze pisane pod presją czasu mile zaskoczyły wszystkich zebranych mieszkańców, a oto ich przykłady:

Wśród lasów Roztocza, w przytulnym miejscu,
mieszkamy sobie jak w bajkowym wierszu,
tutaj świeci ciepłe słońce,
tutaj sarny pasą się na łące.
Jest tu pięknie i wesoło,
bo różne zwierzaki biegają wkoło,
spędzamy tu czas radosny,
bo mamy tu kąt własny

Wiktoria Pakuła

 

Moja wieś nie jest taka mała,
znajduje się tu szkoła, która jest wspaniała.
Są tutaj przepiękne widoki:
pola, lasy, łąki i bielutkie obłoki

Agnieszka Karabin

 

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ROZTOCZE” przeprowadziło konkurencje sportowe, między innymi: skakanie w workach, rzut woreczkiem do celu, natomiast trener STS „Gryf” Gmina Zamość Paweł Szajewski: slalom z piłką pomiędzy pachołkami oraz żonglerkę. Dzieci mogły również pomalować sobie buzie, nauczyć się wyplatać balonowe zwierzątka, obejrzeć pokaz baniek mydlanych i skorzystać z dmuchanych zamków. Na wszystkich czekał skaraszowski poczęstunek.
Podczas festynu do rozmowy na tematy gminne zapraszał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Spotkanie plenerowe, w sąsiedztwie skaraszowskiego lasu, upłynęło w miłej atmosferze. Każdy z uczestników znalazł coś dla siebie, uzupełnieniem niedzielnego festynu była słoneczna pogoda i uśmiech na twarzach najmłodszych. Na zakończenie spotkania na scenie zaprezentowały się młode talenty deklamując wiersze, śpiewając piosenki oraz wykonując akrobacje gimnastyczne. W rolę prowadzącego festyn wcielił się Jerzy Bondyra Przewodniczący Rady Gminy Zamość.
Organizatorami festynu byli: Gmina Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Skaraszowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Skaraszowie, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Klub Abstynenta „ROZTOCZE” oraz STS „Gryf” Gmina Zamość.

Agnieszka Wójtowicz, Aleksandra Siołek, Krzysztof Czerwieniec