Plac zabaw w Szopinku już otwarty

1501

Najmłodsi Mieszkańcy Gminy Zamość mogą już spędzać czas wolny na wybudowanym placu zabaw w Szopinku. W niedzielę 8 czerwca br. obiekt uroczyście oddano do użytku.
W maju 2013 r. Gmina Zamość złożyła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek” w ramach działania „Małe projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 000 zł.
W grudniu 2013 r. Wójt Gminy Zamość podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę dofinansowania projektu. Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu – firma „Maja” Ewelina Piotrowska z siedzibą w Małkini Górna, wartość całego projektu opiewa na kwotę 52 154,25 zł.
Prace związane z urządzeniem miejsca rekreacji o powierzchni 450 m2 zakończyły się 14 maja. Natomiast plac zabaw uroczyście oddano do użytku 8 czerwca, podczas festynu rodzinnego jaki odbył się w Szopinku.
Zbliżające się wakacje będą okazją do spędzania przez dzieci czasu w bezpiecznym miejscu i zabaw na wieży z podestami i zjeżdżalniami, bujakach na sprężynach, huśtawkach, piaskownicy oraz na lokomotywie z wagonem. Plac zabaw jest ogrodzony i wyposażony w ławki z oparciami oraz kosz na śmieci. Prowadzi do niego chodnik z kostki brukowej. Obiekt powstał przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader działanie 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

program rozwoju obszarow wiejskich