Nowy plac zabaw w Borowinie Sitanieckiej

1238

Gmina Zamość zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Szopinek”. Obiekt powstały  przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader działanie 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Plac zabaw uroczyście oddano do użytku podczas festynu rodzinnego, który odbył się w niedzielę 8 czerwca br. w Borowinie Sitanieckiej.
W maju 2013 roku Gmina Zamość brała udział w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie założone zostało przez Gminy: Zamość, Adamów, Krasnobród, Zwierzyniec i Józefów. Oprócz wymienionych samorządów zrzesza osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z tych gmin.  Stowarzyszenie dysponowało pewną pulą unijnych pieniędzy przeznaczonych na realizację małych lokalnych projektów. We wspomnianym konkursie Gmina Zamość złożyła cztery wnioski o przyznanie wsparcia na budowę placów zabaw w m. Borowina Sitaniecka, Szopinek, Sitaniec i Wysokie. W czerwcu 2014 roku Zarząd LGD „Nasze Roztocze” wybrał nasze projekty  wraz z innymi podobnymi inwestycjami do dofinansowania.
Kolejnym etapem starań o wsparcie unijne zadania realizowanego w Borowinie Sitanieckiej była jego  ocena przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Procedura rozpoczęła się w lipcu 2013 roku i zakończyła się w marcu 2014 roku. W efekcie Gmina Zamość 16 kwietnia bieżącego roku podpisała umowę o dofinansowanie realizacji obydwu projektów, które wyniesie dla każdego z nich po  25 000,00 zł.
Natomiast całkowity koszt inwestycji to kwota 54 814,06 zł. Jej wykonawcą było wyłoniony w drodze postępowania przetargowego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” Jadwiga Oziębło z siedzibą w Jarosławiu. Na wybudowanym placu zabaw znajdują się: zjeżdżalnia typu „słoń”, auto na sprężynach, auto sprężynowiec, duży zestaw „wieża z dachem”, 2 huśtawki: podwójna i huśtawka typu „ważka” ,dwie ławki na stelażu betonowym z oparciem, tablica informacyjna zawierająca regulamin, kosz na śmieci. Cały plac zabaw został ogrodzony, a prowadzi do niego chodnik z kostki brukowej.
Warto dodać, że w najbliższym czasie do wybudowanych placów zabaw w Borowinie Sitanieckiej i Szopinku dołączą: plac zabaw w miejscowości Wysokie i centrum rekreacji w Sitańcu oraz plac zabaw w Pniówku. W 2012 roku zostało zrealizowanych sześć innych tego typu przedsięwzięć – w Sitańcu, Skokówce, Żdanowie, Wólce Wieprzeckiej, Płoskiem i Zawadzie. Wymienione inwestycje realizowane były i są przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 4 Leader działanie 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

program rozwoju obszarow wiejskich