Droga w Wysokiem już gotowa

992

Zakończyła się kolejna tegoroczna inwestycja drogowa w Gminie Zamość. Powstał ważny odcinek drogi łączący gminne tereny inwestycyjne w Wysokiem z drogą wojewódzką nr 837 i terminalem przeładunkowym w Bortatyczach.
Budowa drogi gminnej w Wysokiem kosztowała 682.298,00 zł. Za te pieniądze wykonano 530 m odcinek drogi o szerokości 6 m o wzmocnionej podbudowie wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 Żółkiewka – Nielisz – Wysokie. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik.
Nowa gminna droga łączy się z drogą wybudowaną przez spółkę LHS. W ten sposób powstało połączenie drogowe terminalu przeładunkowego w Bortatyczach z drogą wojewódzką 837 i dalej z drogą krajową nr 17. Wspólna inwestycja ułatwi przewóz ciężkich ładunków z bazy rozładunkowej w Bortatyczach z pominięciem zamieszkałej części miejscowości Wysokie.
Jest to efekt trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Zamość, spółką PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa i Powiatem Zamojskim. Jej trasa przebiega przez tereny dzierżawione przez LHS, Gminę i Powiat Zamojski stąd zaistniała potrzeba porozumienie pomiędzy tymi podmiotami.
Inwestycja ma również duże znaczenie gospodarcze w kontekście projektu „Strategiczna Inwestycja Terytorialna. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie Miasta Zamość i Gminy Zamość na lata 2015-2020”, którego istotnym elementem jest stworzenie infrastruktury komunikacyjnej. Poprawi to m.in. dostęp do gminnych terenów inwestycyjnych w tym wypadku zlokalizowanych w Wysokiem.