Dotacja z FIO

1055

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, otrzymało dotację na realizację zadania publicznego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 r, Priorytet II Aktywne Społeczeństwo, Działanie IV Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych. Tytuł zadania: „Aktywizacja i edukacja społeczności lokalnych Gminy Zamość”. Na wsparcie realizacji zadania publicznego stowarzyszenie otrzyma środki finansowe w kwocie 39 630 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 44 130 zł, w tym dotacja i wkład własny. W ramach realizacji projektu odbędą się międzypokoleniowe warsztaty plastyczne – Artintegracja, warsztaty tworzenia biżuterii, warsztaty obywatelskie oraz wędrująca wystawa prac wykonanych przez beneficjentów projektu. Zadanie będzie realizowane na obszarze Gminy Zamość w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie) według ustalonego harmonogramu.

Daria Burcon