„Atmosferę chronimy – śmieci nie palimy”

933

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom, rodzicom i lokalnej społeczności konieczności zaprzestania spalania śmieci w gospodarstwach domowych. Przedsięwzięcie ma być realizowane: poprzez przekonanie odbiorców programu, że palenie śmieci w znaczącym stopniu wpływa na stan środowiska, atmosfery i jest karalne, poznanie wpływu spalania śmieci w gospodarstwach domowych na stan zdrowia mieszkańców i stan atmosfery, położenie nacisku na fakt iż realizatorzy programu maja wpływ na stan przyrody i powietrza w najbliższej okolicy, propozycję innych możliwości pozbywania się śmieci i uświadomienie konieczności wprowadzenia ich w życie i poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych wybranych atrakcji województwa lubelskiego i sąsiadujących z nim.
Dyrektor szkoły, Krystyna Ptak zaproponowała temat dotyczący całej społeczności lokalnej. Nauczyciel przyrody – Ewa Mientus przygotowała projekt pod tytułem „Atmosferę chronimy – śmieci nie palimy”. W ramach realizacji projektu odbędą się: liczne konkursy, prelekcje, happening, zbiórki makulatury. Wydrukowany zostanie także folder uświadamiający mieszkańcom konsekwencje spalania śmieci w gospodarstwach domowych. Program będzie realizowany do kwietnia 2014 r.

SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej